Zkouška Interní/externí auditor procesů v automobilovém průmyslu podle VDA 6.3 PVDAP (volitelně)

Zkouška je zaměřena na obsah kurzu Interní / externí auditor procesů v automobilovém průmyslu podle VDA 6.3

Vzdělání podle výše uvedeného kurzu

Písemná zkouška se skládá z úkolů s výběrem odpovědi (multiple choice a praktické příklady z kurzu)

Při úspěšném složení zkoušky obdrží absolventi certifikát: Interní/externí auditor procesů podle VDA a jsou ve spojení s předepsanými profesními /auditními zkušenostmi oprávněni provádět interní/externí procesní audity podle požadavků automobilového průmyslu.

Doklad (např. potvrzení od zaměstnavatele, prozatímní osvědčení, vlastní prohlášení) o 3-leté profesní praxi v oblasti automobilového průmyslu

Absolvování opakovacího semináře Quality Austria pro interní/externí auditory v automobilovém průmyslu (min. 1x za 3 roky)

Pro uplynulé období platnosti (3 roky) je nutné doložit provedení minimálně 6 procesních auditů podle VDA 6.3

Zkouška

Délka
1 hodina v návaznosti na kurz

Účastnické poplatky
Poplatky jsou zahrnuty v poplaku za kurz

Zpět na automobilový průmysl

Termíny

Přihlášením do kurzu se účastník přihlašuje i ke zkoušce