Železnice: IRIS (International Railway Industry Standard)

Od roku 2006 je IRIS (International Railway Industry Standard) nejaktuálnějším systémem řízení souvisejícím s železničním průmyslem, který je  celosvětově uznáván a používán. Systém zahrnuje celý dodavatelský řetězec, např.: design a rozvoj, výroba, projekt management a nákup spolu s otázkami subdodavatelů.

IRIS standard byl vyvinut asociací UNIFE (Asociace pro evropský železniční průmysl) speciálně pro železniční průmysl. Zohledňuje speciální požadavky a znaky typické pro železnici, je založen na sérii obecných standardů. V současnosti je IRIS celosvětově uznávaným standardem pro management řízení železnic, díky čemuž již bylo vydáno více než 1200 certifikátů. Takovýto systém řízení byl nezbytný vzhledem k rychlým technickým změnám železničních vozových parků a rostoucímu počtu stížností týkajících se kvality – termín kvality není vztahován pouze na kvalitu výrobků.

Rozdíly v porovnání s obecně známými standardy a ISO 9001, který je využitelný univerzálně, se vztahují ke dvěma bodům:

  • - specifický procesní přístup k důležitým prvkům inženýrství a výroby stejně jako správa elektronických a mechanických součástek vozů
  • - zohlednění procesů v rámci dodavatelských řetězců – management řízení soustředící se pouze na konečný výrobek nemůže určitě zajistit kvalitu celého vozu, který se skládá s několika tisíc jednotlivých součástek.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Díky monitoringu celého dodavatelského řetězce jednotlivých součástí vozů a spojení se strukturovaným, objektivním a zpětně dohledatelným systémem hodnocení, získá společnost po každém auditu jasný obrázek její kvalitativní situace. Konzistentní implementace požadavků IRIS prokazatelně pomůže snížit náklady spojené s chybami na všech úrovních výrobního řetězce. Skryté náklady jsou redukovány díky konzistentnímu udržování procesů. Takže dochází ke zvýšení tržeb společnosti.

Výsledky auditu jsou uvedeny v procentech – maximální hodnota činí 100 %. Auditní tým může společnosti také dát doporučení pro zlepšení. Tato doporučení není nutné realizovat, jde spíše o zdůraznění jejich nezávislosti a akčního modelu. Díky hodnotícímu systému využívanému v průběhu procesu audit, může společnost pocítit relativně rychle efekty jejího snažení.

Výrobci certifikovaní podle IRIS budou zalistováni v databázi UNIFE. Tato databáze je důležitým zdrojem informací pro nákupčí, kteří hledají potencionální dodavatele.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

U takto strukturovaných společností, úroveň kvality produktů a celých vozů může být prokázána a rovněž porovnána s kladenými požadavky. Hodnocení „životního cyklu“ a „zamezení chyb/nákladů“ dále doplňuje relevantní data. Některé správy železnic již podepsaly „Memorandum porozumění IRIS“.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Všichni registrovaní auditoři IRIS jsou podrobeni přísné metodě výběru a jsou železničními experty se zkušenostmi s manažerskými systémy a speciálními železničními znalostmi. Každoroční kontroly vědomostí a další rozvoj jsou povinnou součástí.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Po úspěšném akreditačním procesu se stala společnost Quality Austria jediným rakouským certifikačním orgánem akreditovaným pro IRIS (International Railway Industry Standard) u UNIFE (Asociace pro evropský železniční průmysl) od roku 2014.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SCC, ISO 31000, ISO 50001

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.