Zdravotnictvi, sociální služby a zdravotní turistika

»Detail

Dynamika ve zdravotnictví

 

Dynamický rozvoj ve zdravotnictví, založený na certifikátech, inspekcích, posudcích, hodnoceních, akreditacích, povoleních, školeních a odpovědností ke způsobilosti pokračuje neúprosně vpřed. Moderní trendy jsou jasně viditelné v mnoha odvětvích: další vývoj k modelu Excellence EFQM, řízení rizik, ochrany a systému životního prostředí, BOZP, řízení bezpečnosti, hygieny a souladu s právními požadavky.

V dnešní době je možnost zhlédnutí recenzí zdravotnických zařízení podporována nejen veřejným sektorem, ale také samotnými klienty.

Moderní, vyspělé organizace již učili rozhodnutí vykročit směrem k integrovaným systémům řízení (kvality, životního prostředí, zdraví, bezpečnosti) a míří k zavedení modelu Excellence EFQM.

Dále je v plánu zvýšené sledování detailních aspektů zavedených systémů řízení kvality (např. řízení rizik - bezpečnost pacientů) 

Neměnnou součástí zůstává požadavek na splněních všech právních a správních podmínek. V jiných zemích jsou již systémy řízení kvality ve zdravotnických zařízením prokazatelně vyžadovány. 

 

Dynamika ve zdravotnictví

Dynamický vývoj zastoupený certifikacemi, odbornými posudky, audity, školeními a evidencí odpovědnosti může být stěží překonán v jiném sektoru...

»Detail

Zdravotnické a sociální služby a zdravotní turismus

 

Dalším významným aspektem je skutečnost, že psychologický tlak a stres (např.: burn out) mezi kvalifikovanými zaměstnanci může značně ovlivnit samotnou existenci společnosti s rizikem problému spojeným s nalezením vysoce kvalifikovaného personálu. V tuto chvíli je třeba dále rozvíjet management kvality pomocí otázek efektivity a výkonnosti spolu s dalším rozvojem firemní kultury.

Qualityaustria nenabízí pouze uznávané vzdělávací kurzy, ale také odborné znalosti uznávaných specialistů. Toto zajišťuje našim zákazníkům jistotu nejen nejnovějších poznatků ze specifických oborů, ale také dlouhodobé benefity.

Zdravotnické a sociální služby

Dalším významným aspektem je skutečnost, že psychologický tlak a stres (např.: burn out) mezi kvalifikovanými zaměstnanci ...

Certifikace, posouzení a hodnocení systému

 

ÖNORM EN 15224 Služby zdravotní péče - Systémy řízení kvality - požadavky podle EN ISO 9001:2015

ISO 15189 (posouzení v rozsahu auditu podle ISO 9001)

GLP (Dobrá praxe v laboratořích) posouzení 

 

In-house vzdělávání

Qualityaustria nabízí všechny série kurzů, jednotlivá školení, semináře a obnovovací kurzy (refreshing) také jako in-house variantu.