Zdolání COVID-19 - naše nabídka pro vás

thumb

Naše podpora v těchto náročných dobách

Aktuální situace s koronavirem (COVID-19) představuje pro nás všechny velkou výzvu. Snažíme se pro vás udržovat stále širokou paletu nabídky jak jen je to možné a poskytnout vám tak střednědobé plánování bezpečnosti. Proto bychom vás rádi informovali o možnostech podpory v oblasti certifikace systému.

 

Certifikace systému

Podporujeme vás - naši odborníci jsou k dispozici kdykoli prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.

Po pečlivém posouzení a vyhodnocení rizik následuje vyjasnění s příslušnými kontaktními osobami v Quality Austria. Je třeba zhodnotit následující:

1) Může být váš audit proveden podle plánu?

2) Stanovení rozsahu omezení:

* Které části společnosti mohou být stále přístupné?

* Které osoby jsou k dispozici?

* Existuje technologie/zkušenosti se vzdálenými metodami, zejména videokonference?

Přístup bude stanoven individuálně s každou organizovanou skupinou. Závisí to na tom, který audit je plánován (rozšíření certifikátu nebo dozorový audit), pro které modely jste certifikováni, na vášem sektoru a na rizicích spojených s výrobkem a procesem. Váš auditor je vaše kontaktní osoba, která objasňuje tyto body.

Pozor: u soukromých norem (nikoli norem ISO) a certifikace výrobků existují možná specifická pravidla na místě. V těchto případech, prosím, kontaktujte svého auditora nebo příslušného produktového experta.

 

Realizace auditu, vzdáleného auditu nebo odložení auditu?

Kdykoli je to možné, měl by být audit proveden. Pokud to není možné v obvyklé podobě jako audit na místě, tak auditor určí spolu s vámi, jak postupovat.

Ve kterých případech je možné, tak budou použity metody vzdáleného auditu. Proveditelnost závisí na několika faktorech. V některých modelech existují specifikace témat (např. kritické procesy, staveniště atd.), které je třeba kontrolovat na místě. Nakonec musí být zaručeno, že auditem budou prověřena všechna relevantní témata.

Kontaktujte, prosím, svého auditora a co nejdříve společně vypracujte plán dalších kroků.

 

Tipy pro vzdálené audity

Pokud ve vaší společnosti již existuje software pro videokonference, je v nejlepším případě tento software použít také pro externí audit. Vaši zaměstnanci pak mohou efektivně spolupracovat s auditorským týmem. Pro audit je nezbytné prohlížet dokumenty současně s auditorem. Kromě toho je pro všechny strany pohodlnější vidět také video účastníka. Máte-li k dispozici mobilní kameru, můžete si prohlédnout nejen dokumenty, ale i zařízení a další lokality. Informační bezpečnost je důležitou záležitostí pro vzdálené audity. Zajistěte dostatečné šifrování dat od začátku do konce.

Již před auditem otestujte své technické řešení. Často se ztrácí drahocenný čas než se všechny strany navzájem „vidí a slyší“.

 

Školení a certifikace osob

Vaše schopnosti jsou naším zájmem. Protože v současné době nemůžeme pořádat žádná školení osobně na místě, tak doporučujeme následující online školení (webináře):

 

Blended Learning Quality Management Representative – Compact

>> do kurzu

 

Webinar ISO 9001 for Dummies:

April 22, 2020 (11:00 a.m. CEST)

>> do webináře

 

Webinar qualityaustria certification – the key to a worldwide recognized organization:

April 22, 2020 (09:30 a.m. CEST)

>> do webináře

 

Pro další možnosti nás kontaktujte pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailem office@qualityaustria.cz.