Základy GDPR

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation) začne ve všech členských státech EU platit 25. května 2018. Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli GDPR je přímo aplikovatelným právním aktem EU, který se dotkne značné části veřejného i podnikatelského sektoru.

Nařízení klade nové požadavky na subjekty nakládající s osobními údaji, jedná se hlavně o přijetí odpovídajících opatření – administrativních, organizačních, procesních, fyzických a také v oblasti IT bezpečnosti. Všechna uvedená opatření je potřeba pro dosažení potřebného výsledku vhodně propojit.

Kurz slouží všem zaměstnancům, kteří se dostanou do styku s osobními údaji a potřebují znát nové nařízení, aby bylo nakládání činěno v souladu s GDPR.

vhodná je základní znalost informační bezpečnosti (není ale podmínkou)

- správci a zpracovatelé osobních údajů

- zaměstnanci nakládající s osobními údaji

- vedoucí a řídící pracovníci

- podnikový právnicí, personalisté, IT manažeři, interní auditoři

- podnikatelé

- zaměstnanci a vedoucí pracovníci veřejného sektoru

- Seznámení se s nařízením GDPR

- Základní pojmy, dopady a povinnosti správců a zpracovatelů

- Otázky dopadu na ochranu osobních údajů

- Budoucí vývoj ochrany osobních údajů (nastínění, diskuze)

Na konci kurzu obdrží účastníci Potvrzení o absolvování.

Školení

Délka
0,5 den, 09.00 - 13.00 hod.

Cena: 1.390 Kč bez DPH

Webinář cena: zdarma

Informace o normě najdete také v produktovém listu.

Informace k webináři zde.

Zpět na veřejnou správu

Termíny

otevřené kurzy: 1. 11. 2017 (středa), 7. 12. 2017 (čtvrtek)

in-house: dle dohody

webinář: 8. 6. 2017 14:00 - 15:00