Z přímky do kruhu

thumb

Systémy řízení pro cirkulární ekonomiku

 

Z přímky do kruhu

Současné systémy řízení jsou vyvinuté pro lineárně nastavené hospodářství a částečně se dostávají do rozporu s principy cirkulární ekonomiky. EPEA Switzerland a Werner & Mertz proto pracují na nalezení souladu mezi oběma přístupy.

Systémy řízení poskytují organizacím procesy, čímž jim pomáhají nastavit efektivnější pracovní postupy. To platí i pro certifikované systémy managementu životního prostředí např. dle ISO 14001. Ačkoliv se již zaměřují na environmentální aspekty, berou v potaz životní cykly spolu s možnými příležitostmi a riziky, tak se však stále vztahují na lineárně nastavené hospodářství a tím pádem neodpovídají principům cirkulární ekonomiky jako je např. Cradle-to-Cradle (z kolébky do kolébky nebo také regenerační design). To si přejí změnit Werner & Mertz, německá rodinná firma známá především značkou mycích, čistících a pracích prostředků „Frosch“ a EPEA Switzerland, akreditovaný znalec pro certifikace Cradle-to-Cradle a Material Health Certificate. Společně chtějí vytvořit manažerské systémy pro organizace orientované na cirkulární ekonomiku. Významný impuls pro hledání změny přišel ze strany Werner & Mertz a jejich zavedené značky profesionálních čistících prostředků „green care PROFESSIONAL“. Principy systému řízení spolu s vhodnou implementací procesů jsou kombinovány se zásadami Cradle-to-Cradle tak, aby došlo k jednotné a ideální implementaci správných procesů dle vytvořeného příkladu. Takovýto přístup již nyní využívá Werner & Mertz u produktové řady značek Frosch a „green care PROFESSIONAL“.

 

Soubor opatření EU pro trvalou udržitelnost

Dalšího významného úspěchu na cestě spojení lineárních systémů řízení a cirkulární ekonomiky dosáhla koncem roku 2019 EPEA Switzerland, kdy byla dohodnuta spolupráce s certifikační společností Quality Austria. Díky této kooperaci má dojít ke sblížení systémů řízení životního prostředí a cirkulární ekonomiky. Nyní chce EPEA Switzerland a Quality Austria rovněž využít potencionálu, který vzniká na základě „zelené dohody“ (Green Deal) na poli Evropské unie a tvoří soubor opatření k dosažení trvalé udržitelnosti.

Společnosti Werner & Mertz již nyní podniká na principu trvalé udržitelnosti. Reinhard Schneider, jednatel Werner & Mertz, se domnívá, že jenom organizace, která v rámci všech jejich procesů staví trvalou udržitelnost do centra pozornosti, je v očích spotřebitelů a partnerů důvěryhodná při označování ekologických produktů. 

 

Autor

Albin Kälin

jednatel EPEA Switzerland GmbH

E-Mail

 

 

 

Zajímáte se o certifikaci systému managementu dle ISO 14001? Napište nám nebo zašlete poptávku pro vypracování nabídky na míru.