Z „odpovědnosti vedení“ je „vedení a závazky“

thumb

Zajímavá fakta o „vedení a závazcích

 

Bez většího povšmnutí se z „odpovědnosti vedení“ nově stalo „vedení a závazky“. Co se týče orientace na zákazníka, definic, oznamování, odpovědností a pravomocí v organizaci, pohybujeme se stále u našich dobře známých otázek a témat. Avšak pojetí „vedení a závazků“ je v ISO nové.

Ze všech změn v této oblasti panuje největší nejistota u „povinnosti skládat účty“. Pod tímto pojmem norma rozumí otázky, co daná osoba vykonala a proč. Termín povinnosti skládat účty se v celém standardu totiž vyskytuje jen jednou a není blíže definován.

 

Co chápeme pod Vedením a závazky?

Pokud chceme pojmu Vedení a závazky lépe porozumět, tak musíme správně uchopit základy a pojmy ISO 9000:2015. Protože právě v tomto dokumentu najdeme popis: „základních konceptů“ kvality, „systému řízení kvality“, „kontextu organizace“, „zainteresovaných stran“ či „podpory“.

 

5.1 Vedení a odpovědnosti

5.1.1 Obecné

Nejvyšší vedení musí v návaznosti na systém řízení kvality učinit potvrzení „Vedení a závazků“, v němž:

a) přejímá odpovědnost za účinnost systému řízení kvality; 

[ ]

Za povšimnutí stojí také odstavec „Zásady řízení kvality“, které znějí následovně:

·       Orientace na zákazníka

·       Vedení

·       Zapojení osob

·       Procesně orientovaný přístup

·       Zlepšování

·       Rozhodnutí založená na faktech

·       Řízení vztahů se zainteresovanými osobami

K jednotlivým zásadám jsou vždy uvedené body pro jejich objasnění: obsah, odůvodnění, hlavní výhody a možná opatření. To je velmi užitečné při práci s danou otázkou a pro její celkové pochopení v kontextu.

 

Co nyní vyžaduje standard u otázky Vedení?

2.3.2 Vedení

2.3.2.1 Obsah

Vedoucí pracovní síly na všech úrovních vytvářejí soulad mezi smyslem, směřováním i podmínkami, pod kterými se ostatní zapojují do dosahování cílů kvality.

 

2.3.2.2 Odůvodnění

Zajištění souladu smyslu a směřování spolu se zapojením osob umožňuje organizaci přizpůsobit své strategie, politiku, procesy a zdroje tak, aby bylo dosaženo vytyčených cílů.

 

2.3.2.3 Hlavní výhody

Jednotlivé možné výhody jsou:

- zvyšující se účinnost a efektivita plnění cílů kvality v organizaci;

- lepší koordinace procesů v organizaci;

- lepší komunikace mezi jednotlivými úrovněmi a funkcemi v rámci organizace;

- rozvoj a zlepšení dovedností samotné organizace a v ní zapojených osob pro dosažení vytyčených cílů.

 

2.3.2.4 Možná opatření

Možná opatření k implementaci:

- sdělování samotné mise organizace, její vize, strategie, politiky a procesů;

- vytvoření a dodržování společných hodnot a rovného, férového a etického chování na všech úrovních v rámci organizace;

- vybudování kultury důvěry a integrity;

- podpora závazků kvality v celé organizaci;

- zajištění, že vedoucí pracovníci na všech úrovních jsou ostatním dobrým příkladem;

- poskytnout osobám potřebné zdroje, školení a oprávnění pro požadované činnosti;

- podporovat, vyžadovat a akceptovat vzájemné působení zapojených osob.

 

Kde najdeme „povinnost skládat účty“?

Povinnost skládat účty najdeme pouze pod možnými opatřeními u zásady „procesně orientovaného přístupu“:

 

2.3.4.4 Možná opatření

Možná opatření k implementaci:

- definice cílů systému a nutných procesů pro jejich dosažení;

- zajištění oprávnění, odpovědností a povinnosti skládat účty v souvislosti s vedením a řízením procesů.

 

Závěr

Platí tedy zásada vytvoření systému řízení kvality s ohledem na základní koncepty.

 

Zajímá vás ISO 9001 a s ní související otázky více? Máte zájem o certifikaci managementu kvality a nevíte kde začít? Napište nám nebo pošlete poptávku, vypracujeme pro vás nabídku na míru.