Vzrušení v automobilové branži: požadavek kvality v nebezpečí

thumb

„Jenom v USA bylo v uplynulých dvou letech staženo z trhu 97 milionů automobilů.“
Po bouřlivém stahování automobilů všech významných výrobců z trhu bijí zvony na poplach a dochází k dalšímu zpřísňování kvalitativních nároků. Kvalita se ale nedá odzkoušet, pouze vytvářet: u produktu jako je automobil, který se skládá z tisíců komponentů, není možné mít jakoukoliv chybu.

Už jste slyšeli o stahování aut od vašeho výrobce? Šance, že se vám to stane nejsou malé. Pro Českou republiku nemáme sice údaje k dispozici, ale podle výpočtů nezávislého výzkumného institutu „Center of Automotive Management (CAM)“ bylo jenom v USA od začátku do poloviny října 2016 z bezpečnostních důvodů povoláno zpět do dílen víc než 47,9 milionů osobních automobilů a pick-upů. V průběhu méně než dvou let to bylo jenom v USA z důvodu bezpečnostních nedostatků více než 97 milionů automobilů. Ještě více zarážející než samotná čísla, je prudký nárůst: v roce 2016 bylo u sedmi výrobců povoláno zpět více než 100 % vozů – což znamená, že bylo v daném roce povoláno více aut zpět, než bylo danými producenty v roce 2016 nově prodáno. Důvodem je, že v rámci povolávání zpět jsou vždy zasažena auta z vícero uplynulých let stejné výrobní řady – evidentně nový trend tohoto oboru.

Následkem toho, je stále větší vynaložená práce pro smluvní partnery při opravách a vrásky na čelech v řídích patrech automobilového průmyslu. Neboť s každým stažením z trhu se více poškozuje image podniku a snižuje jeho zisk. Zákazníci a média se ptají, kde selhává kontrola kvality – a hledání odpovědi je na pořadu dne interních mítinků postižených výrobců.

Zlepšení interních procesů

Z pohledu certifikačního orgánu nezní otázka, kde kontrola kvality selhává, ale jak se dá kvalita zlepšit. Jedno je totiž jasné: kvalitu nemůžeme odzkoušet, ale musíme jí vytvořit. Jsme jen lidé a lidé dělají občas chyby; přesto není možné, aby docházelo k chybám ve výrobě aut, která se skládají z 10.000 nebo 15.000 jednotlivých dílů a někdy ještě více komponentů. Pokud by byla povolena jakákoliv chybovost, dalo by se stahování z trhu a povolávání zpět považovat za předurčené.

Aby vůbec nedocházelo k chybám, je nutné začít hned na samotném začátku výrobního řetězce, a sice u interních procesů. Proto je nesmírně důležité, nastavit všechny procesy co nejjasněji a bezchybně. Odpovídající podmínky oboru byly již přizpůsobeny – v říjnu 2016 byl zveřejněn standard IATF 16949:2016, který stanovuje dodatečné požadavky k ISO certifikaci pro automobilový průmysl. Standard z dílny pracovní skupiny IATF (International Automotive Task Force) nahrazuje doposud platné normy a má být uplatňován v rámci celého dodavatelského řetězce v automobilovém průmyslu.  Nový standard klade důraz na rovinu mezi riziky a příležitostmi a věnuje pozornost tématům jako je zpětná dohledatelnost, management odpovědnosti za vady a kontrola dodavatelského řetězce. To ukazuje, že kvalita získává po několika problémech opět velký význam.

Odpovědnost dodavatelů

Nastavení opatření vedoucích ke snížení rizik, implementace stabilních a konstantních procesů a jejich kontrola – to jsou současná přikázání. Protože když výrobci přichází stále v kratších a kratších intervalech s novými modely, dopadá část managementu kvality na dodavatele. Právě v tomto prostředí jsou obzvláště na dodavatele kladené vysoké nároky. Česká republika není zemí s nízkými mzdami a dodavatelé nemohou bojovat nízkými cenami, ale musí sázet na kvalitu. Tady platí nutnost obstát pod tlakem objednatelů a dodržovat přísná pravidla interních procesů. Což začíná již u nastavování nabídky: objem nemůže být na úkor kvality – už vůbec ne v rámci automobilového průmyslu.

autor článku

Michael Dragosits, MSc

Prokurista Quality Austria

Odborník na automotive

 

 

Přečtěte si o normě na stránkách automotive.

Potřebujete poradit s přechodem na novou normu nebo s jinými otázkami? Napište nám a společně vše připravíme.