Větší jistota pro a v podnikání

thumb

Profesní profil – Manažer informační bezpečnosti

Rostoucí počet kybernetických útoků, narůstající obavy ze ztráty dat stejně jako strach organizací z možných mezer v ochraně citlivých dat a údajů způsobují rok od roku stoupající zájem o manažery informační bezpečnosti.

Experti v oblasti informační bezpečnosti jsou třeba v organizacích všech zaměření i velikostí. Profesní profil manažera informační bezpečnosti se etabloval jako samostatná odborná kvalifikace, v níž se uplatní manažerské dovednosti spolu s technologickým know-how. Čím přesně se vyznačuje manažer informační bezpečnosti? Jaké výhody čerpají organizace stejně jako osoby, jichž srdce tluče pro informační technologie, z uvedené pozice manažera informační bezpečnosti?

 

Odborník na technologie i manažer v jedné osobě

Hlavním úkolem manažera informační bezpečnosti je definování bezpečnostních rizik a nedostatků, plánování a dokumentace odpovídajících opatření spolu s trvalým zlepšováním. Manažeři informační bezpečnosti jsou ústředními osobami a spojovacím článkem mezi vedením organizace a jejími provozními částmi. Starají se o výstavbu, implementaci a zlepšování procesně orientovaného systému řízení informační bezpečnosti (ISMS).

Hluboké porozumění informační bezpečnosti – ideálně v kombinaci s odpovídajícím vzděláním – stejně jako znalosti nadřazených řídících a organizačních procesů, leadershipu a procesního managementu jsou pro řádný výkon činností manažera informační bezpečnosti potřeba. Významnou roli hrají rovněž soft-skills: moderace, vedení týmů, zvládání konfliktů, skupinová dynamika či způsoby motivace jsou pro manažery informační bezpečnosti neméně důležité a napomáhají jim v efektivním prosazování strategických opatření.

 

Kurz, který jde do hloubky

Po manažerech informační bezpečnosti je často vyžadován dobrý mix technologického, právního a mezilidského know-how. CIS Certfication & Information Security Services, s.r.o. je jakožto akreditovaný certifikační partner Quality Austria specialistou pro oblasti informační bezpečnosti, ochrany údajů, cloudová řešení, IT-služby a systémy managementu kontinuity podnikání (Business Continuity Management). CIS s.r.o. nabízí vedle certifikace systémů také vzdělávání a certifikace osob v IT sektoru.

Právě v této době rostoucí digitalizace nesmějí organizace zapomínat na informační bezpečnost. I na zavedené know-how společnosti, které jí bylo již prověřeno, bychom stále měli nahlížet kritickým okem. Obvykle existuje značný prostor pro zlepšení a rozvoj ve většině organizací, díky čemuž mohou posílit svojí konkurenční výhodu. Ruku v ruce s tím jde také jejich zlepšující se image díky prokazatelnému přijímání potřebných opatření a dodržování norem i dalších souvisejících předpisů z oblasti informační bezpečnosti. Sami manažeři informační bezpečnosti profitují z kombinace teoretických i praktických informací a možnosti sdílet své znalosti a dovednosti s dalšími odborníky,“ vysvětluje Klaus Veselko, prokurista a manažer CIS - Certification & Information Security Services GmbH.

Ke speciální nabídce CIS s.r.o. patří mj. také kurz manažera informační bezpečnosti dle ISO 27001. Cílovou skupinu tohoto kurzu tvoří všechny osoby vykonávající pozice v oblastech informačních technologií, ochrany údajů, IT bezpečnosti nebo systému managementu kontinuity podnikání.

Kurz je vybudován na základech normy ISO 27001 (mezinárodní standard pro informační bezpečnosti) a s tím souvisejícím průvodcem implementací ISO 27002, díky čemuž zahrnuje nejen oblast normy, ale i otázky psychologie a práva. Po úspěšném absolvování zkoušky obdrží účastníci uznávaný certifikát „Manažer informační bezpečnosti dle ISO/IEC 27001“.

 

Termíny kurzů:

• Manažer bezpečnosti informací: 22. - 23. 9. 2020, Praha

• Auditor bezpečnosti informací: 10. - 12. 11. 2020, Praha

• Obnovovací seminář / Refreshing Manažer / Auditor bezpečnosti informací: 20. - 21. 10. 2020, Praha

 

Další informace:

• CIS - Certification & Information Security Services

• ISO 27001

 

Napište nám nebo zašlete poptávku pro vypracování nabídky certifikace a vzdělávání informační bezpečnosti.