Veřejná správa

»Detail

Veřejná správa

Řízení kvality se stává stále a stále důležitějším faktorem úspěchu v systémech veřejné správy. Lokální i národní politici a vedoucí zaměstnanci veřejné správy si již dlouho uvědomují možnosti, poskytované moderním systémem řízení kvality.

Je jedno, zdali se jedná o založení úspěšného řídícího nástroje či změny orgánu, dohlížející na standarty a zákony s důrazem na výkon práva na poskytovale služeb, orientující se na zakázníka. Či o zjednudušení či zrychlení procedur a postupů modernizací správy a tedy vykonáním důležité systémové akce, zavádějící snadnou, efektivní a především dlouhodobě udržitelnou rozpočtovou reformu. Dnes jsou systémy řízení kvality, především pak ISO 9001, oblíbeny ve státní správě, kde fungují jako velmi efektivní pomůcka k realizaci projektů. Krom toho další vývoj směřuje k integrovaným systémům řízení kvality a zvláště důležitým se stávají jednání ohledně životního prostředí dle normy ISO 14001.

Systém řízení kvality je částí Lisabonské strategie Evropské Unie. V EU je zavedení systému řízení kvaltiy vnímáno jako součast reformy veřejné správy, kterou je přispýváno k zavádění Lisabonské strategie.

Řízení kvality

Management kvality je strategickým faktorem úspěchu a stává se více důležitým také ve veřejné správě. Lokální i národní politici a vedoucí zaměstnanci …

»Detail

Nařízení o ochraně osobních údajů se dotkne veřejného i soukromého sektoru. Jedná se o přímo aplikovatelnou normu EU poskytující více práv subjektům osobních údajů.

General Data Protection Regulation (GDPR) vstoupí v účinnost 25. května 2018. Subjekty podnikatelského i veřejného sektoru mají povinnost upravit nakládání s osobními údaji tak, aby postupovali v souladu s tímto nařízením. GDPR nahrazuje doposud platnou Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

GDPR obecně umožňuje subjektům osobních údajů (fyzickým osobám) větší možnost kontroly, co se s jejich osobními údaji děje včetně práva být zapomenut, tedy vymazán z databáze správce osobních údajů. V rámci nařízení je také řešena otázka volného pohybu a předávání osobních údajů subjektů.

Správcem může být subjekt podnikatelského i veřejného sektoru, který rozhoduje o účelu a prostředích zpracování osobních údajů a rovněž provádí jejich shromažďování, zpracování a uchování. GDPR upravuje také subjekt zpracovatele, typicky jde o poskytovatele cloudových služeb, databáze či jiných software a hardware prostředků, kde jsou data uchována. Odpovědnost za řádné nakládání se dělí mezi správce a zpracovatele. Následky porušení povinností znamenají vysoké pokuty, pro společnost často až zničujícího charakteru. Nařízení se vztahuje také na správce a zpracovatele mimo EU, pokud tito zpracovávají údaje osob z EU.

 

GDPR

Nařízení o ochraně osobních údajů se dotkne veřejného i soukromého sektoru. Jedná se o přímo aplikovatelnou normu EU poskytující více práv ...

 

Certifikace, posouzení a hodnocení systému

CAF (Common Assessment Framework)

GDPR služby

 

Školení a personální certifikace

Služby v rámci GDPR

analýza stavu a vyhodnocení

analýza dopadů na soukromí DPIA (Data Protection Impact Assessment) a rizik

nastavení systému, procesů a opatření

podpora při zavádění opatření

provedení auditu GDPR

prověření nastavení dokumentace

In-house vzdělávání

Qualityaustria nabízí všechny série kurzů, jednotlivá školení, semináře a obnovovací kurzy (refreshing) také jako in-house variantu.