VDA 6.4 (automobilový průmysl)

Protože producenti výrobních prostředků nemohli být certifikováni podle VDA 6.1, došlo v roce 1999 k úpravě a na základě VDA 6.1 byl vypracován tento nový standard pro výrobce výrobních prostředků. I směrem k TES 9000 (QS- 9000 pro výrobní prostředky) to byl určitě již dávno potřebný doplněk. Dnes je VDA 6.4 samostatný standard.

VDA 6.4 umožňuje doložit splnění požadavků automobilového průmyslu v oblastech, kde v současnosti není možná certifikace podle normy IATF 16949. To se přímo dotýká např. výrobců nástrojů, zařízení a přípravků, výrobců speciálních strojů nebo oběhových obalů.

Dokument VDA 6.4 je německým automobilovým standardem. Mnoho německých výrobců automobilů na tomto základě prověřuje např. kvalitu služeb svých přímých smluvních partnerů a částečně zavedli povinnou certifikaci.

Protože výrobci výrobních prostředků nemohou být certifikováni podle normy IATF16949, představuje tento standard při dokazování splnění požadavků v dodavatelském řetězci.

Certifikace podle VDA 6.4 stále představuje doplněk certifikace podle ISO 9001. VDA 6.4 s novým postupem hodnocení, který zohledňuje mj. možná rizika, nabízí vysokou výpovědní hodnotu ke kvalitě systému řízení (metoda založená na zhodnocení).

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- vyhodnocení efektivity společnosti a jejích dílčích částí

- strategické obchodní plánování a jeho implementace na základě konkrétních obchodních plánů

- optimalizované procesy zlepšování

- zajištěný projektový management

- zajištěné výrobní procesy, dokonce pro zakázkovou výrobu nebo malé série

- trvale udržitelný vztah klient – dodavatel

- optimalizace klientské spokojenosti

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- výrobci pracovních nástrojů, zařízení a přípravků, výrobci speciálních strojů nebo oběhových obalů

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

 

 Směrnice VDA 6, část 4

VDA 6.4 je technickým standardem, který vznikl na půdě německé pracovní skupiny pro automobilový průmysl a bere v potaz požadavky stanovené VDA 6.1.

V aktuální verzi zcela sleduje VDA 6.4 strukturu ISO 9001 stejně jako IATF 16949. Obsah požadavků definovaných v ISO 9001 byl úplně převzat a doplněn speciálními podmínkami v samostatných kapitolách a doplňcích hned po struktuře normy ISO 9001. V rámci auditu jsou jednotlivé procesy zhodnoceny podle jejich efektivity, stejně jako tomu bylo dříve. Norma VDA 6.4 pracuje s deseti standardními procesy, které jsou vyhodnoceny podle hodnotícího schématu. Pro úspěšné splnění požadavků a získání certifikace je nutné splnit alespoň 90 %. Právě hodnotící metodou se liší VDA 6.4 od normy IATF 16949 a v rámci VDA 6.4 jsou možnosti pro zlepšení ukázány objektivně.

Důležité dodatečné požadavky VDA 6.1 v porovnání s ISO 9001 zahrnují:

- strategické krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé obchodní plánování

- navržení procesní mapy

- controlling a finanční reporting

- dodatečné požadavky pro marketing a obchod

- vývoj produktů

- finální montáž a akceptace ze strany zákazníka

- zákaznická podpora a servis

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Quality Austria – vzdělávací, certifikační a hodnotící společnost je akreditována pro poskytování certifikace podle VDA/QMC od 12/1996. Pro VDA 6.2 a VDA 6.4 je Quality Austria akreditována od 03/1999.

Pro všechny tyto standardy byla Quality Austria prvním rakouským certifikačním orgánem pro ně akreditovaným.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Různé VDA části a specifikace výrobců, ISO 9001 a IATF 16949. 

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.