VDA 6.2 (automobilový průmysl)

Již v roce 1997 vypracoval pracovní tým VDA na základě normy DIN EN ISO 9001/9002, 9004-1/2, za účasti společnosti Quality Austria tento celosvětově jedinečný standard pro služby v oblasti automobilového průmyslu a definoval jej jako součást německého Kvalitativního standardu v automobilovém průmyslu /řada dokumentů 6.

Téměř 20 let po zavedení je třeba konstatovat, že snahy německého automobilového průmyslu tím vedly k celosvětově jedinečnému standardu. Tím se uzavřela i mezera mezi automobilovými výrobci a koncovými zákazníky. Kromě toho dnes VDA 6.2 umožňuje doložit splnění požadavků kladených v oblastech automobilového průmyslu, ve kterých v současnosti není možná certifikace podle IATF 16949. To se přímo týká např. obchodníků, spedičních, poradenských firem a údržbářských firem.

Dokument VDA 6.2 je zásadně německý automobilový standard, ke kterému ve světě neexistuje alternativa. Mnoho německých výrobců automobilů na tomto základě prověřuje např. kvalitu služeb svých přímých smluvních partnerů a obchodních firem.

Certifikace podle VDA 6.2 představuje doplněk na základě certifikace podle ISO 9001:2015. VDA 6.2 s novým postupem hodnocení, který zohledňuje mj. možná rizika, nabízí vysokou výpovědní hodnotu ke kvalitě systému řízení (metoda založená na vyhodnocení).

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- hodnocení efektivity společnosti a jejích dílčích částí

- strategické obchodní plánování a jeho implementace na základě konkrétních ocbhodních plánů

- optimalizované procesy zlepšování

- zajištění projektového managementu

- zajištění procesů poskytování služeb

- trvale udržitelný vztah zákazník – dodavatel

- optimalizace klientské spokojenosti

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- poskytovatelé služeb v automobilovém průmyslu, např.: konzultanti, zasilatelské a údržbářské společnosti, obchodníci nebo strojírenské firmy

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

 

 Směrnice VDA 6, část 2

VDA 6.2 je technickým standardem a jako všechny VDA není standardem v pravém slova smyslu. Původně vznikl VDA 6.2 s ohledem na respektování pravidel norem ISO 9001:1994 a ISO 9004:1994. V aktuální verzi sleduje VDA 6.2 strukturu normy ISO 9001:2015, stejně jako IATF 16949. Obsah požadavků ISO 9001 byl v rámci nové verze plně převzat. K tomu byly doplněny speciální požadavky v samostatných kapitolách a doplňcích, které následují přímo po struktuře normy ISO 9001.

V rámci auditu jsou jednotlivé procesy vyhodnocovány na základě jejich efektivity. V tomto kontextu mluví VDA model o pěti manažerských a osmi hlavních procesech. Tyto procesy jsou vyhodnoceny pomocí nového hodnotícího klíče, který bere v potaz také rizika.

Právě vyhodnocovací metoda je odlišná od normy IATF 16949 a ukazuje objektivně možné příležitosti pro zlepšení.

Důležité dodateční požadavky VDA 6.1 v porovnání s ISO 9001 zahrnují:

- Strategické krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé obchodní plánování

- Ohled na možná rizika

- Vyšší požadavky kladené na marketing a obchod

- Identifikace spokojenosti zákazníků a zaměstnanců (motivace)

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Quality Austria – vzdělávací, certifikační a hodnotící společnost je akreditována pro poskytování certifikace podle VDA/QMC od 12/1996. Pro VDA 6.2 a VDA 6.4 je Quality Austria akreditována od 03/1999.

Pro všechny tyto standardy byla Quality Austria prvním rakouským certifikačním orgánem pro ně akreditovaným.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Různé VDA části a specifikace výrobců, ISO 9001 a IATF 16949. 

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.