VDA 6.1 (automobilový průmysl)

Přestože je certifikace VDA 6.1 velmi uživatelsky přátelská a s expresivně stanovenými kvalitativními požadavky pro management řízení (jako „metoda založená na hodnocení“, je málokdy požadována.

Nicméně, VDA 6.1 je stále ideální pro subdodavatele ve 2. a 3. stupni (Tier 2 and 3 supplier). Na rozdíl od IATF 16949 umožňuje norma VDA 6.1 výslovné zhodnocení výkonnosti společnosti, protože je založena na "metodě hodnocení". Certifikace podle VDA 6.1 může být kombinována s certifikací ISO 9001, pokud je to nutné.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- stanovení efektivnosti společnosti a jejích dílčích částí

- strategické obchodní plánování a jeho implementace na základě konkrétních obchodních plánů

- optimalizované a vylepšené procesy

- bezpečný projektový management, zajištění začátku výroby a absolutní kontrola výrobních procesů (procesní způsobilost)

- minimalizace ztrát a odpadu v dodavatelském řetězci

- optimalizace hodnotového řetězce

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- automobilový průmysl a jeho dodavatelé

- celkový dodavatelský řetězec v rámci automobilového průmyslu; vztahuje se na oboje – přímé i nepřímé dodavatele součástek, které jsou instalované ve vozech

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

 

Pokyny a směrnice VDA 6, část 1

Dokument VDA 6.1 je technický standard, ale nejedná se o standard ISO. Byl navržen německou pracovní skupinou pro automobilový průmysl. Standard tedy nesleduje strukturu podle ISO 9001:2015. Nicméně, v aktuálním vydání VDA 6.1 je obsažena porovnávací tabulka jednotlivých článků ISO 9001. VDA 6.1 je rozdělena do dvou hlavních částí:

 • -„část U“, které se vztahuje na obchodní vedení a management a zahrnuje „část Z1“ zabývající se strategií společnosti
 • -„část 2P“ vztahující se na produkty a procesy

V rámci auditu podle VDA 6.1 je dále provedeno vyhodnocení efektivity podle jednotlivých článků. Právě tato metoda vyhodnocování odlišuje postup v rámci VDA 6.1 od IATF 16949, protože možnosti zlepšení jsou u VDA 6.1 stanoveny objektivně (graficky hodnoceny). Požadavky normy VDA 6.1 jsou vypracovány formou katalogu otázek, který obsahuje přesné definice a výklady. Na základě tohoto katalogu je vyhodnoceno splnění požadavků pomocí vlastního hodnotícího klíče.

Nejvýznamnější změny 5. vydání:

 • -Obsah byl upraven podle převažujících požadavků ISO 9001:2015.
 • -Otázky byly nastaveny podle odpovídajícího obsahu ISO 9001:2015.
 • -Důležité definice ISO 9001:2015 byly přidány do požadavků (např.: příležitosti a rizika, zainteresované strany nebo zdokumentované informace).
 • -Otázka „risk managementu“ byla ještě více zdůrazněna.
 • -Požadavky kladené na kvalifikaci a zachování kvalifikace auditorů byly rovněž zahrnuty (původně byly stanoveny ve VDA části 6).
 • -Každá otázka je rozdělena podle jednotného vzorce: otázka, podmínky a definice, vysvětlení a požadavky/doplňky.
 • -Článek 5 „Finanční rozvaha systému managementu kvality“ prošla revizí v souvislosti s VDA částí „Quality Related Costs – Náklady související s kvalitou“
 • -Článek 20 „Poskytování služeb“ byl nově popsán.
 • -Systém hodnocení byl nově přesunut do VDA části 6.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Quality Austria – vzdělávací, certifikační a hodnotící společnost je akreditována pro poskytování certifikace podle VDA/QMC od 12/1996. Pro VDA 6.2 a VDA 6.4 je Quality Austria akreditována od 03/1999.

Pro všechny tyto standardy byla Quality Austria prvním rakouským certifikačním orgánem pro ně akreditovaným.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Různé VDA části a specifikace výrobců, ISO 9001 a IATF 16949. 

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.