Stavebnictví

»Detail

Management kvality ve stavebnictví

 

Management kvality ve stavebnictví se stal absolutní nutností. Systémy enviromentálního managementu podle ISO 14001 a řízení bezpečnosti a zdraví (BOZP) podle OHSAS 18001 (budoucí ISO 4501) a SCC jsou stále více v kurzu. Téměř všechny středně velké stavební společnosti, a hlavně společnosti aktivní ve výstavbě zavedly systém managementu kvality a nyní pracují na rozvoji systému směrem k integrovanému systému řízení.

Management kvality ve stavebnictví se stal jednou z nejúspěšnějších strategií pro zajištění ekonomického úspěchu na trhu navzdory neustále se zvyšujícím požadavkům. Stále více majitelů budov si uvědomuje oboje – příležitosti i odpovědnosti za zajištění kvality na straně stavebních společností, když jim svěřují realizaci stavebních projektů. Například, stavební firmy, subdodavatelé, profesionálové, zhotovitelé stavebních plánů a architekti mají povinnost nejen předvést dostatek kreativity, ale hlavně jejich systematické, organizační a podnikatelské dovednosti. Certifikát qualityaustria je jednou z nejlepších cest, jak toto prokázat.

Situace objednávek se stává více komplikovanou, protože klesající ceny mají za následek snížení tržeb. Proto si nemohou stavební firmy dovolit nést povinnost eliminace škod pomocí záruk a následných oprav (často opakované chyby). Jak ukazují statistiky škod způsobených v průběhu výstavby, průměrné náklady za chyby dosahují 6–8 % celkových nákladů a tím pádem často pohltí celkové tržby mnoha společností. Ve stavebním průmyslu, kvalita zahrnuje celou sumu služeb poskytovaných všemi osobami zahrnutými ve stavebním projektu. Zpravidla je zodpovědnost  za plánování, přípravu a realizaci přenášen na různé smluvní strany (majitele staveb, architekty, zhotovitele stavebních plánů, subdodavatele a obchodníky stavebním materiálem). 

Management kvality ve stavebnictví

Management kvality ve stavebnictví se stal absolutní nutností. Systémy environmentálního managementu podle ISO 14001 ...

»Detail

Systém managementu kvality ve stavebnictví přináší důležité výhody:

 

  • Snížení počtu chyb při realizaci
  • Prevence opakujících se chyb (mohou být uskutečněny na jiných stavbách nebo jinými zaměstnanci)
  • Pokles následných předělávek v průběhu výstavby
  • Snížení počtu problémů s klienty, poskytovatelů plánů, subdodavatelů, dodavatelů, orgány veřejné moci atd.
  • Jasný a pevný systém archivace a standardizace formulářů (v malém počtu) pomáhá k zajištění systematické evidence a důležitých dokumentů (často potřebných o mnoho let později). Díky čemuž je zvýšena potřebná svědomitost pracovníků.

Benefity managementu kvality

Systém managementu kvality ve stavebnictví přináší důležité výhody: Snížení počtu chyb při realizaci ...

Certifikace, posouzení a hodnocení systému

RT05

ÖVGW - GS-GNB 200 (požadavky kvality pro provozovatele plynovodů)

GEFMA 710, 720, 730  (zodpovědnost za integrované procesy ve facility managementu)

NOVÝ Investigativní audit odpovědnosti za rizika budov - analýza bezpečnosti objektů podle rakouského standardu B1300/B1301

In-house vzdělávání

Qualityaustria nabízí všechny série kurzů, jednotlivá školení, semináře a obnovovací kurzy (refreshing) také jako in-house variantu.