Společenská odpovědnost

»Detail

Společensky odpovědné a sociálně odpovědné řízení společnosti vyžaduje systematický přístup k otázkám diskriminace, odměňování, dětské práce a dalších, nejen ve výrobě, ale i v dalších segmentech hospodářství.

Zákazníci a spotřebitelé chtějí záruku, že produkty, které nakupují, vznikají v přijatelném pracovním prostředí. Při dosahování úspěchu na mezinárodních trzích se u velkých nadnárodních společností prosazuje nová strategie postavená na udržitelném rozvoji lidských zdrojů.
Společnosti také zvažují míru rizika, pokud by dodavatelé nesplňovali základní požadavky týkající se pracovních podmínek zaměstnanců, protože v takovém případě by se jejich jméno stalo velmi rychle terčem veřejné kritiky ohrožující jejich postavení na trhu.

SA 8000 je komplexní mezinárodně uznaná norma pro auditování a certifikaci těchto požadavků. Ty jsou založeny na dohodách a deklaracích nezávislých organizací a sdružení působících celosvětově jako jsou OSN a ILO (Mezinárodní organizace práce).

Podstatou těchto standardů je přesvědčení, že v podstatě všechny pracovní podmínky mohou být uvedeny do souladu s obecně uznávanými a přijatými lidskými právy a vedení organizace za toto musí nést zodpovědnost. To potvrzuje i certifikace podle SA 8000, tedy dodržování minimálních sociálních standardů v místě výroby.

Společenská odpovědnost

Společensky a sociálně odpovědné řízení společnosti vyžaduje systematický přístup k otázkám diskriminace, odměňování, dětské práce a dalších, nejen ve výrobě, ale i v dalších segmentech hospodářství...

»Detail

Vznikla obchodní označení, které využívají společenskou odpovědnosti jako jejich klíčové prohlášení a prokazují dodržování standardu ISO 26000. Quality Austria nabízí, jakožto pionýr dané oblasti, vzdělávání a certifikace dle standardů společenské odpovědnosti již od roku 2005.

Označení

Vznikla obchodní označení, které využívají společenskou odpovědnosti jako jejich klíčové prohlášení a prokazují dodržování standardu ISO 26000. Quality Austria nabízí, jakožto pionýr dané oblasti, vzdělávání...

Certifikace, posouzení a hodnocení systému

SA 8000

Hodnocení zpráv o udržitelnosti podle GRI

ONR 192500

SR 10 (ve spolupráci s IQNet Ltd.)

eccos22®

Společenský Audit Kodexu chování

Audit práce a rodina

Audit vysoká škola a rodina

Audit práce a rodina pro zdravotnické instituce a poskytovatele zdravotnické péče

Fokus Audit Reporting nefinančních indikátorů

Fokus Audit Kodex chodání v organizaci

Kurzy

Série kurzů společenské odpovědnosti a trvalé udržitelnosti CSR

Refreshing

Refreshing pro manažery společenské odpovědnosti a trvalé udržitelnosti

In-house vzdělávání

Qualityaustria nabízí všechny série kurzů, jednotlivá školení, semináře a obnovovací kurzy (refreshing) také jako in-house variantu.