Specifické standardy

»Detail

Kvalitní vzdělávání je cestou k zajištění trvalého rozvoje organizace. V roce 2012 vstoupila v platnost norma ISO 29990 -  Vzdělávací služby pro neformální vzdělávání a výcvik - Základní požadavky na posytovatele služeb. Norma ISO 29990 je nový mezinárodní standart kvality. Tento standart definuje kvalitativní východiska pro organizace a instituce poskytující vzdělávání a další vzdělání. Je v ní analyzována pozice a parametry kvality trenérů a lektorů a také různých forem vzdělávání. Norma má oborově specifický směr s jasnými dopady na systémy managmentu a procesy v organizaci.

Výhodou přijetí tohoto standartu je:

  • zlepšení efektivity systému řízení učení
  • zkvalitnění výsledků vzdělávácího procesu při zaměření se na kvalitu
  • přestiž vzdělávácího zařízení
  • obchodní výhoda ve vysoce konkurenčím prosředí

ISO 29990

Požadavky na kvalitu služeb ve vzdělávání

 

»Detail

Pro organizace zajímající se o implementaci ISO norem systémů managementu jakosti představují uvedené požadavky podstatné body, které vedou u trvale poskytovaných produktů ke splnění zákonných požadavků a naplňují požadavky zákazníků v souvislosti s neustálým zlepšováním. Zákazníci mohou mít zájem, aby se certifikace dle ISO/TS 29001 stala klíčovým bodem kvalifikace dodávaných produktů.

"Věrohodnou" třetí osobou vydaný certifikát jakosti umožní organizaci uspokojit tyto potřeby zákazníků, i když nejvýznamnější ropné společnosti se nezříkají přímého provádání auditů dodavatelů druhou stranou.

Implementace ISO norem

Pro organizace zajímající se o implementaci ISO norem systémů managementu jakosti představují uvedené požadavky podstatné body

Certifikace, posouzení a hodnocení systému

ISO 29990 - Požadavky na kvalitu služeb ve vzdělávání
Medical devices and pharmaceutical products: ISO 13485
Telecommunication: TL 9000
Medical devices and pharmaceutical products: GDP and GMP
Quality for the oil and gas industry: ISO 29001 (Petroleum, petrochemical and natural gas)
Svářečské společnosti: ISO 3834/1-5
Service Sector: ÖN-EN 15038 (Service Requirements for Translation Services)

Obsah této stránky je k dispozici pouze v anglické verzi, po kliknutí na odkaz budete přesměrováni na www.qualityaustria.com. Na překladu stránky pracujeme. Přejít na Customized Products for Special Industries

In-house vzdělávání

Qualityaustria nabízí všechny série kurzů, jednotlivá školení, semináře a obnovovací kurzy (refreshing) také jako in-house variantu.