Specialista řízení rizik

Organizace musí podstupovat rizika, aby mohla maximalizovat své příležitosti. Pro trvalý úspěch, je důležité znát a řídit rizika. Analýza rizik, hodnocení rizik a řízení rizik jsou základními prvky procesu řízení rizik. V tomto akreditovaném kurzu se naučíte nezbytné teoretické základy a implementovat praktické metody.

Zkušenosti z oblasti řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je výhodou

Provozní manažeři, kteří mají zásadní podíl na řízení rizik (např. generální ředitelé, manažeři oddělení, vlastníci procesů, členové realizačních týmů apod.), zaměstnanci právně plně integrovaní do společnosti, jako jsou například zmocněnci (např. bezpečnostní technik, odpadový hospodář atd.). Krom těchto, i ty cílové skupiny, které se chtějí zúčastnit navazujících školení s cílem stát se manažerem nebo hodnotitelem rizik.

- Základy řízení rizik

- Přehled právního rámce a standardů

- Proces řízení rizik - integrace do stávajících systémů řízení

- Metody analýzy rizik a hodnocení rizik

- Vnitřní organizace a odpovědnost (Pověřenec)

- Zpracování vybraných rizikových faktorů pro určitou oblast průmyslu v rámci práce ve skupině

Obsah

Zkouška je zaměřena na obsah kurzu pecialista řízení rizik.

Předpoklady

Vzdělání podle výše uvedeného kurzu.

Realizace

Písemná zkouška se skládá z úkolů s výběrem odpovědi (multiple choice)

Délka

0,5 hodiny v návaznosti na kurz

Certifikát

Při úspěšném složení zkoušky obdrží absolventi certifikát: Specialista řízení rizik a Osvědčení o účasti na kurzu.

Doba platnosti certifikátu: 3 roky

MANAŽER RIZIK

- Zpracování samostatného projektu (v návaznosti na kurz)

- Zkouška Manažer rizik (v návaznosti na kurz)

HODNOTITEL RIZIK

- Zkouška Hodnotitel rizik (v návaznosti na kurz)

Školení

Délka
2 dny, 09.00 - 17.00 hod.

Účastnické poplatky (bez DPH)
11.200 Kč

Závazná přihláška a anotace kurzu zde

Zpět na bezpečnost práce.

Termíny

In-house: dohodou

Otevřené kurzy: dohodou