služby GDPR

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation) začne ve všech členských státech EU platit 25. května 2018. Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli GDPR je přímo aplikovatelným právním aktem EU, který se dotkne značné části veřejného i podnikatelského sektoru.

Nařízení klade nové požadavky na subjekty nakládající s osobními údaji, jedná se hlavně o přijetí odpovídajících opatření – administrativních, organizačních, procesních, fyzických a také v oblasti IT bezpečnosti. Všechna uvedená opatření je potřeba pro dosažení potřebného výsledku vhodně propojit.

Otázky spojené s implementací požadavků GDPR řešíme ve spolupráci s partnerskou organizací CIS - Certification & Information Security Services s.r.o.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

 v rámci řešení implementace nařízení GDPR nabízíme:

analýzu stavu a vyhodnocení

analýzu dopadů na soukromí DPIA (Data Protection Impact Assessment) a rizik

nastavení systému, procesů a opatření

- podpora při zavádění opatření

- školení pro zaměstnance

- provedení auditu GDPR

- prověření nastavení dokumentace

Nabízené služby je možné čerpat samostatně, jejich kombinací nebo jako doplnění a zpracování delta analýzy s mezinárodní normou ISO 27001. Certifikaci a vzdělávání pro managery a auditory dle standardu ISO 27001 nabízí CIS – Certification & Information Security Services a umožňuje tak společnou implementaci s nařízením. 

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

GDPR si klade za cíl větší ochranu osobních údajů subjektů, kterým poskytuje možnost rozhodovat či mít informace o tom, jak je s jejich údaji nakládáno. V této souvislosti upravuje nařízení povinnosti pro firmy, instituce i jednotlivce pracující s osobními údaji, ať se jedná o údaje zaměstnanců, klientů, dodatelů či zákazníků bez ohledu na segment podnikání.

 

Typicky jde o odvětví:

- bankovnictví

- telekomunikace

- zdravotnictví

- leasingové společnosti

- finanční instituce

- bezpečnostní agentury

- e-shopy

- pojišťovny

a další firmy využívající věrnostní programy a emailové kampaně (retargeting a kampaně cílené podle vyhledávání), behaviorální marketing atd.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.