Série kurzů management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Tři témata - jedna skupina kurzů

Normy, právní předpisy a vyhlášky nabízí v dnešní době rozmanitost modelů v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti. Společnosti vytvářejí nebo chtějí zavést systémy řízení kvality ISO 9001, životního prostředí 14001 a/nebo EMAS, bezpečnost a ochrana zdraví při práci OHSAS 18001 (budoucí ISO 45001), SCC a SCP. Často se objevují rozdílné kategorie odpovědností, cíle, které, jak ukazuje auditní praxe, často působí protichůdně.

Provozy stále více sázejí na implementaci integrovaných systémů řízení. Integrace nabízí více benefitů: jasné odsouhlasení odpovědnosti a rozdělení údajů, lepší přehled celého systému společnosti a z toho plynoucí optimalizace nákladů.

Otázkou tedy není, zda je integrace správnou cestou – zde panuje jednotnost, otázkou zůstává, jak nastavit optimální integrovanou strukturu. Integraci musí také odpovídat jednotná dokumentace a zohlednění všech podstatných prvků systému.

Pokud dojde k úspěšnému absolvování všech tří tematických okruhů, obdrží účastníci certifikát „Manažer integrovaných systémů řízení“ a „Auditor integrovaných systémů řízení“. 

Charakteristiky povolání

Charakteristika Pověřence pro systém bezpečnosti a ochrany zdraví

Pověřenci pro bezpečnost a ochranu zdraví disponují potřebnými znalostmi a dovednostmi pro zavedení či nastavení specifických systémů řízení bezpečnosti a zdraví s ohledem na běžnou úpravu, např.: OHSAS 18001 (budoucí ISO 45001), SCC, SCP a podle stavu techniky. Vědí, jak nastavit a postupovat při integraci s ostatními systémy řízení, např.: pro životní prostředí a kvalitu. Díky tomu mají základní dovednosti pro provádění interních auditů.

Charakteristika Manager pro systém bezpečnosti a ochrany zdraví

Manageři pro bezpečnost a ochranu zdraví disponují potřebnými znalostmi a dovednostmi pro vytvoření a další rozvoj efektivního systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví, pro vedení potřebné dokumentace a provádění interních bezpečnostních auditů. Vědí, jak nastavit a postupovat při integraci s ostatními systémy řízení, např.: pro životní prostředí a kvalitu. Pro změnu managementu bezpečnosti a zlepšení s tím souvisejících procesů umějí používat odpovídající nástroje.

*) Pro ukončení Manažera systémů není povinná zkouška Pověřence.
**) Držitelé všech tří certifikátů obdrží na žádost zdarma „Certifikát integrovaných systémů“.

Pověřenec BOZP systémů

SMS Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 3 dny
IMSR Integrované systémy řízení - pracovní právo a právo životního prostředí 2 dny
IMS Integrované systémy řízení - požadavky 3 dny
IMSA Integrované systémy řízení - metody a nástroje 3 dny
SBP Zkouška Pověřence pro systémy řízení BOZP 1 den

Manažer BOZP systémů

SMOMT Management bezpečnosti - operativní techniky řízení 3 dny
IMSU Integrované systémy řízení - rozvoj podnikání 3 dny
SMP Zkouška Manager pro systémy řízení BOZP 2 dny

 

OHSAS 18001 bude nahrazen mezinárodním standardem ISO 45001. S uveřejněním ISO 45001 je počítáno v roce 2018. Vzdělávací kurzy qualityaustria zahrnují vždy nejnovější poznatky, protože qualityaustria se podílí v grémiích na vývoji norem.