Seminář revize 9001

Světově nejúspěšnější norma ISO 9001 prošla revizí, na které odborníci pracovali od roku 2012. Po menších úpravách uskutečněných v roce 2008, byly nyní provedeny podstatné změny týkající se obsahu normy. Revize nyní zahrnuje nový harmonizovaný koncept pro budoucí normy systému řízení: společné základní texty, strukturu a terminologii – podobně jako u paralelně probíhajících revizí norem ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 27001. Stejně jako v roce 2000 došlo i v případě plánované revize k podstatným změnám obsahu normy. Společnosti se musí dopředu připravit a vyrovnat s novými požadavky kladenými pozměněnou normou. Quality Austria intenzivně spolupracovala s pracovními výbory a velmi dobře zná změny, jejich výklad a metody, jak splnit stanovené požadavky. Podle expertů došlo ke změnám v rozsahu až 40% v normě ISO 9001.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Znalost základních konceptů managementu kvality.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Všechny společnosti, které užívají ISO 9001 a chtějí se připravit na nové požadavky revidované normy.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- Pozadí a cíle Revize

- Revize ISO 9001 a ISO 9000

- Porovnání ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015

- Změněné požadavky

- Možné metody a nástroje k zajištění shody s novými požadavky

- Možnosti integrace systému

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Školení

Délka
1 den, 09.00 - 17.00 hod.

Účastnické poplatky (bez DPH)
2.490 Kč

Webinář je zdarma a informace zde.

Závazná přihláška a anotace kurzu zde

Zpět na management kvality.

Termíny

23. 3. 2017

in-house forma: dle dohody

webinář: 9. 3. 2017 (14:00 - 15:00)