SCC

SCC („Safety Certificate Contractors“ / „Certifikát bezpečných dodavatelů“) je mezinárodním standardem pro bezpečnost, zdraví a management životního prostředí, pro poskytovatele technických služeb a agentury práce, které poskytují zaměstnance do provozů klientů. Tento standard definuje rovněž stejné požadavky kladené na subdodavatele. Subdodavatelé jsou externí společnosti, které jsou aktivní v prostorách klientů a poskytují technické služby, např.: stavební společnosti, společnost údržby a montážní firmy, stejně jako úklidové společnosti, transportní firmy a firmy likvidující odpad. Vyloučeny jsou nákladní společnosti a spedice.

SCC je certifikačním postupem pro systém managementu bezpečnosti s ohledem na relevantní zdravotní a environmentální aspekty. Certifikát podle SCC může být získán společně s ISO 9000ff, ISO 14001, OHSAS 18001 a EN 13816.

Standard SCC vznikl pro vytvoření jednotného a konzistentního systému požadavků kladených na dodavatele a subdodavatele v oblasti BOZP a životního prostředí.

SCC je srovnávacím měřítkem, které je dobrovolně využívané pro nastavení a certifikaci bezpečnostního systému. Soulad se standardem je hodnocen nezávislým certifikačním orgánem. V centru pozornosti stojí statistika současných nehod, vzdělávání, cíle a zjistitelné omezení nehod:

SCC zahrnuje následující typy:

- SCC*

- SCC**

- SCC P – certifikát pro petrochemický průmysl

Tyto typy se liší v hodnotících kritériích, rozsahu auditu a počtu povinných otázek.

SCC je natolik obecný standard, že může být bez problémů aplikován ve všech oborech podnikání.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- zajištění vysoké úrovně bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí se zaměřením na kontinuální zlepšování

- určení a vyhodnocení rizik

- výběr, informování a vzdělávání zaměstnanců podle kritérií týkajících se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí

- zlepšení interního zdravotního systému

- nakupování strojů, prostor a služeb v souladu s kritérii týkajících se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí

- příprava na mimořádné události

- hlášení, registrace a pozorování nehod, incidentů, nebezpečných situací a nemocí z povolání

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- všechny společnosti poskytující technické služby třetím stranám

- společnosti poskytující plánování, stavby, instalace a údržby

- úklidové firmy a společnosti likvidující odpad

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

V rámci standardu SCC je klíčovým tématem SCC checklist, který zahrnuje všechny požadavky ve formě otázek, nápověd a kritérií. Checklist je založen na deseti základních prvcích a perfektně se hodí na řízení ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Otázky jsou rozděleny do dvou kategorií: „povinné otázky“ a „doplňkové otázky“.

Požadavky stanovené v rámci povinných otázek musí být kompletně splněny bez možnosti výjimky. Co se týče povinností definovaných v doplňkových otázkách, zde platí nutnost splnění minimálního počtu. Toto minimum je stanoveno na základě součtu maxima všech bodů ze všech otázek.

Podle velikosti získá společnost certifikát SCC* nebo SCC**. SCC* (omezený certifikát) je určený pro menší společnosti nemající více než 35 zaměstnanců. V případě tohoto certifikátu jsou podmínky nastavení BOZP a ŽP hodnoceny přímo na pracovišti. SCC** (neomezený certifikát) je určený pro společnosti s více než 35 zaměstnanci. Pokud společnost zaměstnávaná subdodavatele v oblasti poskytování technický služeb, vztahuje se na ní certifikát SCC** bez ohledu na počet zaměstnanců. SCC P - je certifikát speciálně pro petrochemický průmysl zahrnující mimo speciální požadavky pro rafinérie rozsah auditu podle SCC**.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

ISO 9001, ISO 14001, SCP, SA 8000, SQAS, OHSAS 18001 a EN 13816.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.