SA 8000

Mnoho organizací potřebuje spolehlivý ukazatel a potvrzení, že jsou společensky odpovědné, jako základ pro mezinárodní obchodní vztahy. SA 8000® je rozsáhlý a mezinárodně uznávaný standard pro auditování a certifikaci těchto požadavků. Jako základ slouží konvence a vysvětlení nezávislých a celosvětově působících organizací a jejich dohody, jako například OSN nebo ILO.

Podstatné jádro standardu je přesvědčení, že v zásadě všechny pracovní služby mohou být poskytovány za dodržení lidských práv a že systém řízení, příp. vedení organizace nese za toto odpovědnost. Díky tomu je pomocí certifikace dle SA 8000® potvrzeno dodržování minimálních sociálních standardů ve výrobních prostorách. Systematika SA 8000® umožňuje jednoduchou integraci do existujících systémů řízení podle ISO 9001, ISO 14001 nebo ISO 45001. Tento standard je využíván jako základ hodnocení různými Programy společenského souladu (např. BSCI).

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Společensky odpovědná organizace je popsána pomocí 9 základních témat. Naplnění těchto předpokladů je základem pro certifikaci.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- společensky odpovědné organizace

- organizace s mezinárodními obchodními vztahy

- dodavatelé značkového zboží a obchodních řetězců

 

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Standard SA 8000® zahrnuje následující oblasti:

- Dětská práce

- Nucená práce

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- Svoboda sdružování

- Diskriminace

- Disciplinární opatření

- Pracovní doba

- Odměňování

- Systémy řízení

SA 8000® vyžaduje v zásadě přezkoumání způsobu vedení, provedení interních auditů, posouzení KVP stejně jako výběr, hodnocení a vývoj dodavatelů. Integrace stávající řídící dokumentace je předpokládána.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Certifikace se odehrává ve dvou stupních. V rámci auditu musí na každém výrobních místě dojít k ověření sesbíraných informací pomocí důvěrných rozhovorů se spolupracovníky. Dozorové audity se konají v šestiměsíčních rozestupech. SA 8000® slouží jako doprovodný program k rozvoji organizace a zvýšení sebevědomí. Spolupracovníci stojí v centu zájmu auditu. Certifikát je platný 3 roky.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

SA 8000®  je spravován neziskovou organizací Social Accountability International (SAI), která má své sídlo v New Yorku. Tato organizace také koordinuje časově náročné akreditace certifikačních orgánů a kvalifikace auditorů. Z tohoto důvodu Quality Austria využívá synergie vytvořené mezinárodním partnerstvím s LSQA, která je akreditována pro SA 8000® .

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

ISO 9001, ISO 14001, Iso 45001, ISO 26000, ONR 192500

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.