Rozhovor: další vzdělávání v době digitální

thumb

Orientujte se v džungli vzdělávání

O otázkách spojených s COVID-19, jeho vlivu na školení a vzdělávání i rozvoji digitalizace jsme mluvili s Anni Koubek, prokuristkou pro oblast inovací a rozvoj podnikání Quality Austria. Zjistěte, co se změnilo a na co si v budoucnu dát pozor.

 

Do jaké míry se změnily podmínky pro kurzy na místě v důsledku současného vývoje kolem covid-19?

Anni Koubek (AK): U kurzů na místě se řídíme přísnými bezpečnostními opatřeními a pravidly, která pečlivě dodržují naši zaměstnanci, účastníci i lektoři. To samozřejmě zahrnuje nejen omezení počtu účastníků, úpravu školících prostor pro dodržení rozestupů, ale i pravidelné větrání atd. Největší důraz v průběhu našich kurzů samozřejmě nadále klademe na rozvoj dovedností účastníků.

Jak se dále změnilo téma „dalšího vzdělávání“? Co je dnes důležitější než před několika měsíci?

AK: Pandemie způsobila radikální nastartování distančního vzdělávání. Kdo by si před rokem pomyslel, že se zapojí do čistě virtuálního výcvikového kurzu trvajícího i několik dní? Ačkoli již před propuknutím epidemie COVID-19 e-learning, distanční vzdělávání atd. probíhalo, tak „klasickým dalším vzděláváním“ byl osobní seminář.

Kvůli COVID-19 došlo k náhlému nárůstu distanční formy výuky, která se sice vyvíjí již přes 20 let, až nyní ale dostala ten správný impuls. Skutečnost, že školy a společnosti se seznámily s dostupnými nástroji pro online výuku, nezměnila jen současnost ale i budoucnost. Virtuální formy školení už s námi zůstanou a budou stále oblíbenější.

Je nabídka online vzdělávání, kterou aktuálně na trhu máme, dobře promyšlená? Nebo, i přes – či právě kvůli – rychlému rozvoji, existují ještě místa, na kterých musíme všichni zapracovat?

AK: Ve výukové didaktice je určitě hodně co rozvíjet. Naše současné formy e-learningového školení jsou stále spíše odrazem face2face školení a seminářů. Ve virtuálních kurzech však přirozeně některé formy spolupráce chybí, např. dynamické pracovní skupiny. Naštěstí však existují i formy interakce, které se dají realizovat mnohem snáze, a to i ve virtuálním prostředí, např.: brainstorming ve sdílených aplikacích, hlasování či zpětná vazba. Zde je možné i s méně pokročilými technologiemi, vytvořit kvalitní interaktivní kurz.

Co můžeme rozumět pod pojmem „méně pokročilé technologie“?

AK: Například videa. Ta se nyní stala standardem: ať už jako záznam z face2face kurzu, podpora při virtuálním tréninku nebo při samostudiu. Videa jsou ideálním nástrojem, jsou moderní a velmi dobře fungují při předávání obsahu.

Taková virtuální a rozšířená realita je skvělou technologií, její produkce je však poměrně složitá a je u ní docela obtížné dosáhnout příznivého poměru cena/výkon. V nebezpečných prostředích – například na letovém simulátoru – se tato technologie stala ale zcela nepostradatelnými.

Mnoho organizací v posledních několika týdnech bojovalo s velkými změnami. Zejména menší organizace to mají těžké. Jaké byste jim dala tipy?

AK: Malé organizace by měly být schopné využívat různorodé možnosti. Většinu toho, co při práci používáme, se učíme neformálním způsobem. Ne všechno je tedy zprostředkováno nějakou formou strukturovaného vzdělávání. Jde tedy také o samotnou podporu vzdělávacích schopností a příležitostí zaměstnanců: zajištění přístupu k médiím, snaha o vytváření kontaktů v odborných komunitách atd.

Množství poskytovatelů vzdělávání je až ohromující. Co mají organizace nebo jednotlivci zohlednit při jejich výběru?

AK: Využívá-li organizace služeb poskytovatelů vzdělávání (nejen v době korony, ale vždy), měla by určitě dbát především na kvalitu: kde mohu získat nejnovější školení, kdo je lídrem v oboru, kde se mohu setkat s dalšími a podobně smýšlejícími lidmi a získávat kontakty?

Jak Quality Austria podporuje organizace v tomto ohledu?

AK: V Quality Austria máme v oblasti systémů managementu velmi širokou nabídku vzdělávání. Nabízíme různé formáty, od jednodenních seminářů až po ucelené řady kurzů. Každý si vybere úroveň školení v závislosti na jeho potřebách a znalostech.

V naší nabídce najde každá organizace i jednotlivec, co potřebuje: od virtuálních školení přes blended learning (kombinace online kurzu a face2face zkoušky) až po zcela individuálně nastavené kurzy. Quality Austria mimo to nabízí širokou škálu kurzů v angličtině a pyšní se vlastním mezinárodním vzdělávacím programem.

A konečně nejdůležitější podporou pro naše účastníky je aktuálnost a kvalita našich kurzů: hodně investujeme do výzkumu a standardizace, abychom v našich kurzech vždy zohledňovali aktuální témata. Absolventi našich akreditovaných kurzů jsou schopni dále samostatně rozvíjet a udržovat systém řízení v jejich organizaci. To je také naším hlavním cílem při jejich přípravě a nastavení.

 

Autorka:

Mag. Dr. Anni Koubek

prokuristka pro oblast inovací a rozvoje Quality Austria

E-Mail