Řízení rizik

»Detail

Řízení rizik a management bezpečnosti v sobě nesou systematický přístup pro předvídání nehod. Dobře cílená a systematická prevence je tou nejlepší ochranou společnosti pro odvracení škod a získání šancí vyššího zisku. Sociální rozdíly ve velkých ekonomických oblastech ovlivňují rizika pro společnosti stejně jako globalizace kriminality. Ochrana společnosti a celého zapojeného dodavatelského řetězce je často opomíjena. V centru zájmu každého vedení společnosti stojí nalézaní odpovědí a řešení těchto hrozeb.

Dobře nastavená a systematická prevence je nejlepší ochranou společnosti. Řízení rizik a systém managementu bezpečnosti (Business Continuity Management – BCM) jsou systémy řízení, které se zaměřují na preventivní nastavení. Integrované přístupy k systémům řízení sledují běžné systémy managementu podle ISO 9001, ISO 1400, ISO 45001 atd. a tvoří základ vzdělávání, které je zaměřené na provozní metody a nástroje pro poskytování znalostí.

Řízení rizik a bezpečnosti

Řízení rizik a management bezpečnosti v sobě nesou systematický přístup pro předvídání nehod. Dobře ...

»Detail

Série kurzů řízení rizik a management bezpečnosti je založená na integrovaném přístupu k řízení a poskytuje trvalou schopnosti v oblasti metodologie a implementace.

Série kurzů řízení rizik a Business Continuity Management (BCM) je tak strukturovaná, že v centru zájmu stojí systém řízení týkající se provozu ve spojení s mezinárodními standardy a právní úpravou. Dále jsou probrány osvědčené nástroje zaměřené na praktické využití, které značně přispívají k dodržování a dokládání péče řádného hospodáře.

Kurz si klade za cíl poskytnout znalost provozních metod a nástrojů, které mohou být snadno zahrnuty do činností společností hned po skončení kurzu. Jedná se především o metody vyhodnocování a kontroly rizik, které musí být zlepšeny při integraci nových perspektiv. Kurz je vhodný pro všechny pracovníky provozu ve všech úrovních společnosti.

Série kurzů

Série kurzů řízení rizik a management bezpečnosti je založená na integrovaném přístupu k řízení ...

Certifikace, posouzení a hodnocení systému

Riziko Quick Scan

Riziko Scan

ISO 31000

ONR 49001

ISO 22301

Business Continuity Scan

 

Školení a personální certifikace

Kurzy

Série kurzů Management rizik

Série kurzů Business Continuity Management

Refreshing

Refreshing Management rizik

In-house vzdělávání

Qualityaustria nabízí všechny série kurzů, jednotlivá školení, semináře a obnovovací kurzy (refreshing) také jako in-house variantu.