Revize ISO 45001 a ISO 31000

thumb

V rámci přípravy nové normy ISO 45001 přinášíme aktuální informace ze setkání mezinárodního komité v Malajsii.

V novém standardu ISO 45001 – ISO/DIS 45001.2 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) došlo ze strany mezinárodních expertů k redakčním změnám, které jsou v tuto chvíli přezkoumávány, zda budou některé technické návrhy změn začleněny či nikoliv. Fáze přezkoumání změn bude trvat přibližně 4 týdny. Pokud budou pouze změny redakčního charakteru, můžeme očekávat vydání normy ISO 45001 ještě v tomto roce (na konci 2017). V případě změn technických bude třeba připravit finální návrh mezinárodního standardu (Final Draft International Standard), což znamená, že publikace nového ISO 45001 může být očekávána v březnu či dubnu 2018.

ISO 45001 bude přímým nástupcem normy OHSAS 18001.

Vydání ISO 31000 Směrnice řízení rizik můžeme očekávat v prvním čtvrtletí roku 2018. nejvýznamnější změny ve standardu jsou harmonizace ISO 31000 podle Annex SL a zakomponování nových COSO požadavků.

Quality Austria nabízí aktuální informace k uvedeným standardům jako součást kurzů (otevřených a in-house). Změny týkající se ISO 45001 a ISO 31000 jsou již zahrnuty v současných vzdělávacích materiálech.

Eckehard Bauer

Autor se účastnil setkání mezinárodního komité a aktivně se podílí na vývoji nového standardu.