Quality Management Academy

Intenzivní 3denní kurz zaměřený na management kvality, Business Continuity Management, řízení rizik a komunikační dovednosti je vedený zkušenými auditory a lektory qualityaustria.

3denní kurz se skládá ze tří hlavních tematických částí: management kvality, Business Continuity Management ve spojení s řízením rizik a soft skills.

Tento akreditovaný kurz obsahově pokrývá následující otázky:

- interpretace požadavků managementu kvality podle standardu ISO 9001 (včetně změn podle revize z roku 2015)

- záměry a benefity systému managementu kvality

- skupina standardů ISO 9000 a ISO 10000

- náklady související s kvalitou

- týmová práce

- případové studie včetně řešení

- Business Continuity Management

- management rizik

- komunikační dovednosti

- týmová práce

- prezentační dovednosti

Díky týmové práci a případovým studiím mají účastníci možnost využít nabyté odborné dovednosti v praxi spolu se soft skills, především týmovou prací a prezentačními dovednostmi.

Náplň kurzu a kombinace jednotlivých aktivit je volena tak, aby co nejvíce odpovídala moderním potřebám efektivního managementu kvality, který je čím dál tím více vyžadován na lokální i mezinárodní úrovni.

Obsah kurzu a závěrečná zkouška jsou akreditovány podle ISO 17024 a jsou rovněž harmonizovány dle EOQ (Evropská organizace pro kvalitu), díky čemuž může účastník kromě akreditovaného certifikátu qualityaustria požádat také o EOQ certifikát.

Manageři a junior manageři, kteří hodnotí, vyhodnocují a zlepšují systém managementu kvality bez ohledu na velikost či zaměření společnosti.

Reprezentant managementu kvality umí interpretovat a implementovat model ISO 9001 a rozvíjet jej podle specifických potřeb dané společnosti. Dále je kompetentní osobou pro využívání metod implementace a kontroly procesů řízení a odpovídajících kvalitativních metod a technik. Kromě toho, dokáže řídit týmovou práci, prezentovat výsledky, vytvořit adekvátní systém dokumentace a provádět interní audity. Reprezentanti managementu kvality vědí, jak postupovat v případě integrace s dalšími systémy řízení, např.: životního prostředí a/nebo BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

Kurz se odehrává v moravském lázeňském městě Luhačovice. Pro účastníky a jejich doprovod je připraveno ubytování v příjemném hotelu Pohoda****, který se nachází v klidné části města, avšak pouze dvacet minut chůze od lázeňské kolonády. Hotel poskytuje ubytování v moderním stylu včetně konferenčního centra, jenž nabízí ideální zázemí pro organizaci seminářů a školení.

V koncepci kurzu je kromě vzdělávacích bloků rovněž zahrnuto wellness a další relaxační aktivity. Program je zajištěn nejen pro účastníky, ale také jejich doprovod, aby si také on užil pohodový a odpočinkový pobyt.

Volnočasový program pro účastníky a jejich doprovod se skládá z wellness možností přímo v hotelu:

- masáže

- finská sauna

- tepidarium

- bylinková sauna

- parní solná sauna

- vířivá vana

- plavecký bazén

Kurz je zahájen ve čtvrtek 15. března ráno, kdy proběhne úvodní část následována otázkami managementu kvality. V následujícím dnu je pozornost věnována kombinaci managementu kvality, Business Continuity Managementu, řízení rizik a soft skills (především týmová práce ve spojení s komunikací a prezentační dovednosti). Kurz je ukončen v sobotu v dopoledních hodinách zkouškou .

Součástí kurzu je rovněž samostudium a individuální příprava.

Po úspěšném absolvování kurzu získají účastníci akreditovaný certifikát Reprezentant Managementu Kvality od qualityaustria a osvědčení o školení prezentačních a komunikačních dovedností. V případě zájmu mohou úspěšní absolventi žádat o vydání certifikátu Reprezentanta Managementu Kvality EOQ.

Bc. Markéta Kopecká, DiS.

Markéta se věnuje personalistice, vzdělávání dospělých a vedení kurzů se zaměřením na oblast soft skills. Rovněž působí jako kouč především v profesních otázkách.

V kurzu jí potkáte u problematiky prezentačních dovedností, týmové spolupráce a komunikace.

 

Ing. Jan Špaček

Jan je dlouhodobým auditorem a lektorem qualityaustria. Kromě managementu kvality dle mezinárodních standardů působí na poli SCC (dodavatelské řetězce), BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a životního prostředí.

V kurzu se s ním setkáte u částí věnovaných odborným otázkám ISO 9000 a ISO 10000, implementaci a změnám dle revize z roku 2015.

 

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., LL.M.

Petr se věnuje managementu kvality, systému řízení v oblasti životního prostředí a s tím souvisejícími integrovanými systémy řízení. Dále se zabývá Business Continuity Managementem a řízením rizik.

V kurzu se s ním uvidíte právě u bloku věnovanému Risk Managementu a Business Continuity Managementu.

Další informace a podrobnosti včetně přihlášek směřujte na kancelář qualityaustria v Praze.

V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Školení

Délka: 3 dny

Cena: 24.590 CZK bez DPH (Cena zahrnuje kurzovné pro jednoho účastníka, ubytování, polopenzi a aktivity pro účastníka a jeho doprovod.)

Přihláška a anotace kurzu zde.

Zpět na management kvality.

Termíny

15. - 17. března 2018