Představení společnosti

Quality Austria, mezinárodní vzdělávací, certifikační a hodnotící společnost, vznikla seskupením čtyř samostatných organizací působících na evropském trhu po několik desetiletí. Jsou to ÖQS - certifikační a hodnotící autorita systémů řízení, ÖVQ - vzdělávací organizace a certifikace osob, ÖQA - společnost pro hodnocení produktů a služeb AFQM - člen zabývající se evropským modelem pro řízení kvality.

Aktivity společnosti prostupují všemi oblastmi hospodářství, napříč spektrem soukromého podnikání, státní správy a samosprávy. V celosvětovém rozsahu je Quality Austria garantem odbornosti a zárukou uznání.

Quality Austria realizuje služby v oblastech systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a mnoha dalších mezinárodních a národních standardů. Důraz v našich činnostech klademe na integraci požadavků jednotlivých norem, zákonných požadavků a předpisů.

Spektrum služeb společnosti Quality Austria zaručuje zákazníkům dlouhodobou optimalizaci a další rozvoj procesů a struktur, která vede k výrazné úspoře času a nákladů. Uvolněné zdroje lze využít pro klíčové kompetence nebo je se ziskem ušetřit.

Quality Austria zajišťuje všechny předpoklady pro vyšší tvorbu hodnot a tím lepší pozici na trhu.