Personifikovaný FOKUS Audit

Personifikovaný fokus audit vytváří hodnoty podle speciálních témat týkajících se vaší společnosti. Záměry se skládají z detailních informací týkajících se specifických poměrů (produkty, procesy, funkce, implementace standardu nebo regulace, …), se kterými se potýkáte. Ujistěte se, že nastavení je transparentní a jasné. Zeptejte se našich qualityaustria expertů pro zajištění systematického externího zhodnocení a analýzu klíčových témat.

Fokus audit může být proveden jako samostatný audit nebo integrován k jinému typu auditu a doplnit jej. Fokus audit může být také realizován u vašich dodavatelů. V tomto případě stojí v centru pozornosti dodávaný produkt nebo proces přidané hodnoty podstatné pro produkt.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Čelíte nové výzvě nebo konkrétnímu problému? Podpoříme vás při stanovení, že je vámi zvolené nastavení správné. Fokus audit je nejvíce využíván při změnách, inovacích, problémech, stížnostech nebo definici nových priorit.

Na rozdíl od akreditovaného certifikačního auditu, fokus audit není zaměřen na hodnocení systému jako celku nebo všech jeho aspektů. Jedná se o vámi vybrané otázky, které budou analyzovány do hloubky a komplexně. Tento fokus audit má rovněž kompaktní rozvrh, ve kterém je každá minuta věnována vašemu ústřednímu tématu.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Cíle a záměry fokus auditu jsou vytvořeny na základě určité příležitosti a přímo zákazníkem. V závislosti na požadavcích je vybrán odpovídající tým z naších více než 100 auditorů a technických expertů. Čím konkrétněji jsou cíle a záměry definovány, tím lépe může být fokus audit připraven a proveden. Proto je nezbytná blízká spolupráce mezi zákazníkem a qualityaustria a/nebo našimi auditory jako nezbytný předpoklad pro úspěšný audit.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- produkty, produktové vlastnosti, bezpečnost produktů, využitelnost

- procesy, funkce nebo oblasti (nákup/dodavatelé, prodej, …)

- témata jako:

  • - strategická zákaznická témata, investiční projekty, pobočky
  • - efektivita
  • - schopnost reakce na změnu, zaměstnanecké kompetence, společenská kultura
  • - bezpečnost procesů, právní jistota, bezpečnost a ochrana systému
  • - CSR (Corporate Social Responsibility / Společenská odpovědnost) / trvalá udržitelnost / sociální standardy

- další témata, která se vás „pálí“

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.