Partneři

 

CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o.

Mezinárodní auditorská, certifikační a vzdělávací společnost pro oblast informační bezpečnosti, managmentu služeb v oblasti IT a řízení rizik

email: office.cz@cis-cert.com,
www.cis-cert.com

 

 

IQS - International Quality Services, s.r.o.

Vzdělávací a servisní společnost Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH, organizační složka v České republice a společnosti Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH ve Slovenské republice.

email: office@iqsservices.eu
www.iqsservices.eu


 

 

ATES Language s.r.o.

Je jazyková škola, která nabízí profesionální a kvalitní výuku jazyků, organizuje jazykové pobyty a zajišťuje kompletní servis v podobě vypracování metodiky, hodnocení úrovně studentů, průběžnou kontrolu studentů a jazykového pokroku včetně mentoringu
self-evaluation, přípravy na jazykové zkoušky a audity.
Základem je kvalitní výuka založená na individualitě v rámci jednotlivých kurzů. 

e-mail: office@atesagency.cz
www.atesagency.cz

 

 

Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

FŽP UJEP je zaměřena na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Klade důraz na studium příčin narušení základních složek životního prostředí, na možnosti a způsoby jejich ozdravění a zejména na preventivní opatření v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí.

email: katerina.markova@ujep.cz
fzp.ujep.cz

 

 

LSQA - Latu Sistemas Quality Austria S.A.

Quality Austria - sesterská certifikační, hodnotící a vzdělávací organizace spolupůsobící v Jižní Americe, Asii a Evropě, s centrálou v Uruguayi.

email: info@lsqanet.com
www.lsqanet.com

 

 

EFQM - European Foundation for Quality Management

Quality Austria je národním partnerem organizace Evropské nadace pro management kvality - EFQM - která byla založena v roce 1988 v Bruselu 14 předními evropskými organizacemi pro oblast řízení kvality. EFQM udržuje partnerské vztahy s národními organizacemi působícími ve stejné oblasti, aby si společně předávali know-how pro udržitelné Excelence v Evropě. V současné době síť má několik tisíc členů. Jako majitel Modelu excelence EFQM předává EFQM Excellence Award - mezinárodní ocenění za vynikající výkony. Porovnání s nejlepšími ve své třídě je motorem úspěchu.

www.efqm.org

 

 

DGQ - Deutsche Gesellschaft für Qualität

DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. - Německá společnost pro jakost), která byla založena ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1952, je lídrem na trhu dalšího vzdělávání v oblasti řízení kvality a tím i největší a nejzkušenější poskytovatel dalšího vzdělávání v oblasti systémů řízení v Německu. Kvalifikované další vzdělávání v oblasti řízení kvality a environmentálního managementu a BOZP (BOZP) je prioritou. V oblasti Total Quality Management, Modelu excelence EFQM v organizacích, má DGQ vedoucí pozici. Tak DGQ významně přispívá ke zvýšení efektivnosti a úspěchu německých firem v mezinárodní konkurenci.

www.dgq.de

 

 

SQS- The Swiss Association for Quality and Management Systems

Švýcarská asociace pro zajištění kvality a správu systémů (SQS) byla založena v roce 1983 jako jedna z prvních organizací na celém světě k posuzování a certifikaci služeb. Dnes je SQS aktivní mezinárodně a vedoucí organizací ve Švýcarsku. Klientovi je poskytnout kvalifikovaný zákaznický servis díky stálému personálu ve Švýcarsku, Itálii, Francii. SQS nabízí prakticky zaměřené workshopy a semináře. Široký rozsah služeb poskytnovaných zákazníkům je zárukou kvality a proklientského přístupu.

www.sqs.ch

 

 

DQS - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen< /h3>

DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen - Německá společnost pro certifikaci systémů řízení) byla založena jako první německý certifikační orgán pro systémy řízení v roce 1985 a je akreditována pro více než 70 norem a předpisů. DQS aktivně spolupracuje se zástupci obchodu a průmyslu a podílí se na standardizaci ze strany DIN a ISO.

www.dgq.de

 

 

Quality Austria Polska

Servisní společnost pro certifikační orgány Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH a CIS - Certification & Information Security Services GmbH v Polsku

email: http://office@qualityaustria.com.pl
www.qualityaustria.com.pl