Online workshop ISO 45001 - aplikace v praxi

thumb

Přechodové období z OHSAS 18001 na ISO 45001 se už pomalu blíží do finále. Jaké jsou dosavadní zkušenosti odborníků s novou normu? S jakými úskalími a otázkami se organizace nejčastěji setkávají? A jaké části normy činí největší problémy při efektivní implementaci?

 

Právě na tyto a další praktické otázky se zaměřuje náš interaktivní Online workshop ISO 45001 v praxi. Online setkání nabízí nejen přehled zásadních změn a nových možností, které standard ISO 45001 přináší, ale také inspiraci, tipy a ukázky best practice v oblasti systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedle toho je v rámci workshopu věnován dostatečný prostor otázkám a případným nejasnostem souvisejících s danou normou. Díky tomu je online setkání skutečně přínosné jak pro účastníky, tak pro jejich organizaci.

Online workshopem provázejí naši dva dlouholetí a velmi zkušení auditoři a lektoři Ing. Jan Špaček a Ing. Petr Kopecký, Ph.D., LL.M., DBA. Právě jejich zkušenosti z prostředí českých i mezinárodních organizací tvoří spolu s dotazy účastníků základ tohoto prakticky orientovaného online workshopu.

 

Základní informace k online workshopu ISO 45001 v praxi

Termín: 1. 12. 2020

Přihlašování: emailem na kurzy@qualityaustria.cz nebo online do 30. 11. 2020

Cena: 1.490,- CZK bez DPH

 

Více informací na našich stránkách nebo nám napište na kurzy@qualityaustria.cz