OHSAS 18001

Verze OHSAS 18001 z roku 2007 klade daleko větší důraz na ochranu zdraví ve smyslu prevence a dlouhodobé ochrany zdraví.

Přijetím tohoto standardu dochází k systematizaci bezpečnostních aktivit a pomáhá zlepšit nastavení procesů. Dále zajišťuje soulad s právní úpravou a obecnými podmínkami. Díky transparentnosti systému zajišťuje lepší orientaci zodpovědných a vedoucích osob v problematice BOZP. Je rovněž kladen důraz na management rizik. Právní požadavky spojené s BOZP jsou prokazatelně splněny. Je zajištěna informační politika týkající se rozvoje BOZP, která je kontinuálně vylepšována. Procesy jsou zkoumány a systematicky revidovány. Opatření jsou definována, monitorována a hodnocena.

Společnosti certifikované podle OHSAS 18001 získávají větší důvěru mezi zákazníky, dodavateli, zaměstnanci, investory a orgány veřejné moci. Součásti OHSAS 18001 mohou být kombinovány s dalšími systémy řízení podle ISO 9001 a ISO 14001. Toto značí, že OHSAS 18001 může být používán v souladu s ISO 9001.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- vytvoření systému řízení BOZP pro minimalizaci rizik hrozících zaměstnancům nebo jiným zapojeným stranám

- průběžné zlepšování systému řízení BOZP

- prokazatelný soulad společnosti s její vlastní bezpečnostní politikou

- komunikace s pravidly BOZP navenek

- certifikace/registrace systému BOZP externí společností

- určení úrovně managementu BOZP dané společnosti a potvrzení souladu se současnými specifikacemi OHSAS

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- obchod a průmysl

- poskytovatelé služeb

- sociální instituce

- veřejný sektor a samospráva

- železniční společnosti

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Systém managementu OHSAS 18001 zahrnuje požadavky pro systém řízení BOZP, který pomáhá společnostem řídit rizika spojená s BOZP a zlepšit jejich výkony.

Specifikace BS OHSAS může být aplikována v každé společnosti. Všechny požadavky stanovené v současné Specifikaci OHSAS jsou koncipovány tak, aby mohly být převzaty do systému řízení BOZP. Rozsah, ve kterém budou použity, závisí na mnoha faktorech, jakými jsou bezpečnostní politika dané společnosti, její aktivity, rizika a komplexnost výroby a procesů.

Aby mohla být společnost certifikována podle OHSAS 18001, musí splnit následující kritéria:

- propracovat bezpečnostní politiku

- provedení analýzy rizik, plánování, nastavení cílů a vytvoření programu pro snížení a rozsah pracovních úrazů

- integrace požadavků do firemních procesů

- interní audit a pravidelné hodnocení systému

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

ISO 9001, ISO 14001, SCP, SA 8000®, SQAS, SCC, EN 13816.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.