ÖNORM EN 15224

V březnu 2017 byl dokončena úprava standardu EN 15224. Jedná se o speciální standard pro management kvality v organizacích nabízejících zdravotnické služby a který plně inkorporoval požadavky ISO 9001:2015 a další specifické podmínky, jako je přísné řízení rizik. Z důvodu propagace vysoce kvalifikované zdravotní péče, jsou rozšířeny prvky ISO 9001 o další doplňující aspekty.

Především se jedná o jedenáct znaků kvality významných pro politiku kvality, plánování a cíle. Dále je velmi důležitý přísný management rizik, protože právě procesy spojené s riziky a bezpečností pacientů jsou neustále významnějším tématem. Obzvláště s ohledem na nově implementované systémy řízení kvality se tento standard dostává před certifikace podle ISO 9001.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

V centru zájmu stojí přísný management rizik, soulad s právními požadavky a jedenácti znaky kvality:

- adekvátní a řádná zdravotní péče

- dostupnost

- trvalost zdravotní péče

- efektivita

- výkonnost

- rovnost

- zdravotní péče založená na evidenci/znalostech

- zdravotní péče zaměřená na pacienta, zohledňující fyzickou, psychickou a sociální integritu

- zapojení pacienta

- bezpečnost a ochrana pacienta

- včasnost/dostupnost

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

V zásadě je standardně aplikovatelná u všech poskytovatelů služeb v tomto sektoru, stejně jako v ordinacích, nemocnicích, pečovatelských domech, hospicích, institutech zdravotní péče, psychiatrických ústavech, zubařských ordinacích, u fyzioterapeutů, v institucích poskytujících služby ochrany při práci a v lékárnách.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 27799, ISO 31000

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.