Ochrana dat a GDPR v systému řízení kvality

Nové nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost již 24. května 2018. Nové požadavky se týkají všech organizací bez ohledu na jejich velikost nebo oblast podnikání. Manažeři kvality pracují na rozhraní mezi organizací a klientem, proto jsou konfrontováni povinnostmi ochrany osobních dat. Nařízení GDPR vyžaduje zavedení systému řízení ochrany údajů. To by mělo být optimálně začleněno do stávajícího systému řízení, tedy do systému řízení kvality.

Náš seminář se zaměřuje na právní, technické a organizační aspekty daného tématu, které jsou relevantní z hlediska implementace požadavků GDPR, do již zavedeného systému řízení kvality, aby bylo dosaženo co největší optimalizace.

- Po absolvování kurzu získá účastník základní přehled o obsahu evropského nařízení GDPR a lokálních právních předpisech.

- Získá přehled o možnostech implementace požadavků nařízení ve společnost.

- Zná konkrétní příklady aplikace požadavků do procesů společnosti souvisejících se zpracováním osobních údajů.

- Zná požadavky systému řízení ochrany dat a je schopen je aplikovat

Zkušenosti s řízením kvality jsou výhodou, nejsou ale vyžadovány.

Všechny osoby pracující v oblasti řízení kvality.

- požadavky nařízení GDPR o ochraně dat

- odvozená práva a povinnosti se zaměřením na procesy související se zákazníky

- možnosti technické implementace ve společnosti

- struktura a integrace systému řízení ochrany dat

Absolvent získá registrované potvrzení o absolvování kurzu.

Seminářem provází tři odborníci z praxe, kteří se postupně věnují právním aspektům, technickému řešení a v neposlední řadě integraci do systému řízení kvality.

Mgr. Aneta Zichová

Aneta absolvovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a v současné době se věnuje povinnostem společností spojených s ochranou osobních údajů.

 

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., LL.M.

Petr se věnuje integrovaným systémům řízení, projektovému řízení a také problematice informační bezpečnosti a řízení rizik.

 

David Kortus

David je auditorem informační bezpečnosti, expertem na problematiku ochrany osobních údajů a technického řešení ve společnostech.

 

Kurz

Délka: 1 den (9:00 - 17:00)

Cena: 3.490 CZK bez DPH

15% sleva při přihlášení alespoň 3 účastníků ze stejné společnosti

Přihlášky e-mailem na: office@qualityaustria.cz

Zpět na management kvality.

Termíny

21. března (Praha)

12. dubna (Praha)