Aktuality

thumb

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví v práci

aneb Safety Matters

28. duben připadá každoročně světovému dnu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Žhavé téma – obzvláště v dobách ovlivněných COVID-19 a prací na dálku. Psychické ...

» Detail

thumb

5 tipů pro moderní vedení v době krize i po ní

It’s all about Leadership

Žijeme v době, která se vyznačuje neustálým kolísáním, nejistotou, komplexností a propojeností. Jinými slovy: Podmínky, kterým musí organizace a zejména vedoucí pracovníci v současné době čelit, jsou extrémně nestálé, nejisté, složité a amb ...

» Detail

thumb

Digitalizace, to je oč tu běží.

Auditování v novém – proces trvalého zlepšování

Audity tvoří podstatnou součást systémů řízení. Kromě potvrzení shody produktů, systémů a procesů s požadavky na ně kladenými, představují audity nezbytný nástroj pro určení potenciálu dalšího rozvoje a stanovení ...

» Detail

thumb

26. qualityaustria fórum ONLINE

Improvizace = nová dokonalost? 26. qualityaustria fórum

Vesmír, nekonečný prostor, nové výzvy a fungování. To je dobrodružství Quality Austria, která se vydala se svou silnou posádkou na cestu budován&iacu ...

» Detail

thumb

2. díl: Potenciál využití blockchainu při řešení environmentálních otázek

2. díl článku Blockchain a životní prostředí: Potenciál využití blockchainu při řešení environmentálních otázek

V první části dvoudílné série článků na téma „Jaké příle ...

» Detail

thumb

8 tipů proti psychickému stresu na pracovišti očima lékaře a psychologa Dr. Günthera Schreibera

Neustálé zrychlování, trvalá dostupnost i potřeba perfekcionismu jsou již dlouho součástí moderního pracovního světa. Pandemie koronaviru a různá omezení jen přidaly další stresové faktory. „Záplava zpáv i stále nová pravidla vedou k nárůstu úzkostných poruch a deprese. Ty mohou vyústit až v syndrom vyhoření, ...

» Detail

thumb

Audity na dálku

Základy, potencionály a rizika auditů na dálku

Všichni to známe na vlastní kůži – v důsledku panující epidemie se stále více aktivit uchyluje do virtuálního světa. Už nějakou dobu jsou home-office, e-learning a audity na dálku zcela nepostradatelné.  ...

» Detail

thumb

Online workshop ISO 45001 - aplikace v praxi

Přechodové období z OHSAS 18001 na ISO 45001 se už pomalu blíží do finále. Jaké jsou dosavadní zkušenosti odborníků s novou normu? S jakými úskalími a otázkami se organizace nejčastěji setkávají? A jaké části normy činí největší problémy při efektivní implementaci?

 

Prá ...

» Detail

thumb

Jaké příležitosti nabízí blockchain pro ochranu životního prostředí?

2dílný článek: Blockchain & životní prostředí

Blockchain, česky též bločenka, má obzvláště velký potenciál pro ochranu životního prostředí. Především díky bezpečnému a trvalému záznamu neustále obnovitelných dat, se kterými nelze manipulovat bez povšimn ...

» Detail

thumb

ISO 27001 ONLINE

Současná doba klade vysoké nároky nejen na nás samotné, ale také na všechna zabezpečení související s distančním výkonem práce, výukou a dalšími online aktivitami. To samozřejmě ještě více podtrhuje význam informační bezpečnosti, ochrany dat a údajů a potřebu minimalizovat hrozby kybernetických útoků. ...

» Detail

thumb

Rozhovor: další vzdělávání v době digitální

Orientujte se v džungli vzdělávání

O otázkách spojených s COVID-19, jeho vlivu na školení a vzdělávání i rozvoji digitalizace jsme mluvili s Anni Koubek, prokuristkou pro oblast inovací a rozvoj podnikání Quality Austria. Zjistěte, co se změnilo a na co si v budoucnu dát pozor.

 

» Detail

thumb

První certifikát ochrany dat s mezinárodní platností: ISO 27701

EU sice stanovila vysoké sankce za porušení ochrany osobních údajů, uznávaný certifikační proces ale doposud nebyl pro organizace k dispozici. Situace se jevila prekérně, protože vlastník údajů (správce) je spoluodpovědný za porušení ochrany údajů u zpracovatele. Samozřejmě za předpokladu, že nemá k dispozici důkazy o pečlivých postupech při spr&aac ...

» Detail

thumb

Osvědčený systém řízení pro ochranu údajů a informační bezpečnost

Certifikace systému řízení ochrany údajů dle ISO/IEC 27701 ISO/IEC 27701 je tady!

Pandemie otevřela dveře novým příležitostem bezpečné digitalizaci splňující veškeré právní požadavky. Digitalizaci, která nám otevírá nové trhy, zpřístupňuje zákaznické segmenty a díky níž ...

» Detail

thumb

Plynulý provoz za každé situace

Nepřerušení provozu a podnikání zabraňuje vzniku ztrát a škod

Krize způsobená novým typem koronaviru donutila podniky napříč odvětvími i veřejný sektor reagovat flexibilně a přizpůsobit se novému uspořádání. Organizace se musely vyzbrojit pro zvládnutí neočekávaných výzev a změn v chápání &bd ...

» Detail

thumb

Větší jistota pro a v podnikání

Profesní profil – Manažer informační bezpečnosti

Rostoucí počet kybernetických útoků, narůstající obavy ze ztráty dat stejně jako strach organizací z možných mezer v ochraně citlivých dat a údajů způsobují rok od roku stoupající zájem o manažery informační bezpečnosti.

» Detail

thumb

"Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní"

Článek 1 Všeobecné deklarace lidských práv: "Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství."

 

Pro nás v České republice jsou lidská práva naprostou samozřejmost& ...

» Detail

thumb

Co potřebuje svět právě teď: 4 tipy pro odpovědnost, udržitelnost a bezpečnost

Zvládání krizí – jak na to!

V této nelehké době si často klademe zásadní otázky: Co mohou podniky udělat, aby zamezily hospodářským krizím? Jak mohou organizace krize zvládat? Jak se nám daří přechod na trvale udržitelný život a hospodářství? Jakou roli hrají podnikatelské hodnoty a vedení pro z ...

» Detail

thumb

Z „odpovědnosti vedení“ je „vedení a závazky“

Zajímavá fakta o „vedení a závazcích

 

Bez většího povšmnutí se z „odpovědnosti vedení“ nově stalo „vedení a závazky“. Co se týče orientace na zákazníka, definic, oznamování, odpov ...

» Detail

thumb

Z přímky do kruhu

Systémy řízení pro cirkulární ekonomiku

 

Z přímky do kruhu

Současné systémy řízení jsou vyvinuté pro lineárně nastavené hospodářství a částečně se dostávají do rozporu s principy cirkulární ekonomiky.

» Detail

thumb

Klíčové kompetence budoucnosti

Trvalá udržitelnost a cirkulární ekonomika - Klíčové kompetence budoucnosti

Na evropské úrovni se pilně pracuje na právním předpise, který má určit pevný a dlouhodobý rámec k dosažení klimatické neutrality v roce 2050. Mezioborová studie o následnýc ...

» Detail

thumb

Finanční přínos hodnocení a certifikací

Standardy, certifikace, inspekce a akreditace (společně nazývané též „Infrastruktura kvality“) pomáhají organizacím všech velikostí a oborů redukovat náklady, snižovat dopady na životní prostředí, zlepšovat kvalitu, získávat nové obchodní příležitosti i konkurenční výhody.

 

K představen&ia ...

» Detail

thumb

8 trendů v kvalitě pro následujících 10 letech

Vědci z Institutu pro integrované utváření kvality (Integrierte Qualititätsgestaltung) rakouské univerzity Johannese Keplera v Linci provedli společně s Quality Austria studii „Kvalita 2030“, v níž se zabývali otázkou, jak se bude pojem kvality vyvíjet v následujících deseti letech. Do tohoto projektu se zapojilo také deset v ...

» Detail

thumb

5 důvodů pro zavedení Managementu Business Continuity

Organizace se nyní po zkušenost s pandemií COVID-19 nachází na prahu nových začátků a balancování uplynulého období, které většinu z nás nemile překvapilo. Situace a fungování organizací i společnosti se vrací do původních kolejí, ale často si klademe a slýcháme otázku, jak být příště l&ea ...

» Detail

thumb

Zdraví je základ aneb bezpečnost práce v době COVID-19

Zdraví je základ, to platí nejen v těchto náročných dnech v souvislosti s pandemií COVID-19, ale po celý rok. Ochrana osob před poškozením zdraví a vzniku škody v souvislosti s výkonem práce jsou hlavními požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Jsou zde ale i j ...

» Detail

thumb

Porovnání ISM přehledně

Veškeré nově přijímané a revidované standardy z rodiny ISO jsou založené na stejném základu dle High Level Structure podle Annex SL. Cílem je zjednodušit vzájemnou integraci jednotlivých mezinárodních standardů a usnadnit organizacím práci při jejich zavádění. 

 

HLS využívá vždy hlavn&iacu ...

» Detail

thumb

Certifikace systému v době koronaviru

Pandemie COVID-19 významně ovlivnila naše každodenní osobní i profesní životy. Během několika málo dnů jsme se museli vzdát našich zaběhnutých zvyků a nahradit je novými tak, abychom zvládli dále fungovat.

Abychom zabránili šíření koronaviru, muselo dojít ke změně dlouhodobě užívaných a osvědčených ...

» Detail

thumb

Revize ISO 22301:2019

Revize ISO 22301 – Business Continuity Managementu byla zveřejněna 30. října 2019 a je nyní k dispozici jako ISO 22301:2019; změny jsou malé. Důraz byl kladen především na zvýšení praktického využití standardu, což je patrné již ze samotného názvu – původní nadpis „Společenská bezpečnost“ ve verzi z roku 2012 byl změněn na ...

» Detail

thumb

Neztrácejte žádný čas!

 

Už Aristoteles hlásal: „Nemůžeme sice změnit vítr, ale můžeme jinak napnout plachty“. Přesně to jsme taky učinili v Quality Austria s ohledem na aktuální situaci posledních týdnů.

Od 23. března 2020 probíhají naše školení ONLINE. A tak tomu bude až do konce dubna po dobu trvání nouzového stavu. Š ...

» Detail

thumb

Zdolání COVID-19 - naše nabídka pro vás

Naše podpora v těchto náročných dnech

Aktuální situace s koronavirem (COVID-19) představuje pro nás všechny velkou výzvu, se kterou jsme se ještě nikdy nesetkali. I přes náročnou situaci se snažíme udržovat stále širokou nabídku, jak jen je to možné. Podívejte se, jaké jsou nyní možnosti v oblasti cert ...

» Detail

thumb

Vzdělávejte se online bez ohrožení

Pojďte s námi nalézt nové nástroje online výuky prostřednictvím digitálních technologií.

Po příchodu Coronaviru do ČR je každá společnost nucena se přizpůsobit nařízení vlády z hlediska jeho zastavení šíření. Věříme, že vám to přineslo nespočet nečekaných komplikací nejen v pracovním ale i osobním životě ...

» Detail