Kooperace

Jsme jedni z hlavních partnerů EOQ, EFQM a dalších odborných a odvětvových seskupení jako jsou VDA, IATF, technické komise ISO a mnoho dalších.

Jsme organizací, která se podílí na realizaci národní politiky podpory jakosti - NPJ.

Jako velmi významné považujeme členství v IQNet - Sdružení mezinárodních certifikačních orgánů, které společně i samostatně realizují služby pro více než 1/3 z celosvětového počtu klientů v oblasti auditů a certifikací. IQNet je nejen zdrojem dalšího know-how a uznání postupů certifikace, ale umožňuje i poskytovat modifikované služby celosvětového významu.


Jsme členy
IQNet The International Certification Network
www.iqnet-certification.com
  Jsme členy
NPJ Národní politika podpory jakosti
www.npj.cz

 
Jsme členy
IATF International automotive task force
www.iatf.net
  Jsme členy
EOQ European Organisation for Quality
www.eoq.org

 
Jsme členy
German Association of the Automotive Industry VDA
www.vda.de