Klíčové kompetence budoucnosti

thumb

Trvalá udržitelnost a cirkulární ekonomika - Klíčové kompetence budoucnosti

Na evropské úrovni se pilně pracuje na právním předpise, který má určit pevný a dlouhodobý rámec k dosažení klimatické neutrality v roce 2050. Mezioborová studie o následných nákladech klimatické ochrany v Rakousku ukazuje, že již nyní musíme platit 15 miliard eur ročně. Tyto vedlejší náklady však ještě nadále porostou, naše nečinnost nás stojí opravdu hodně peněz!

Potřeba ochrany klimatu získala navzdory problémům technického charakteru velkou podporu v podobě 380.000 hlasů. To dokazuje nejen rostoucí povědomí společnosti o otázkách klimatu, ale také zvyšující se tlak na přijímání potřebných akčních plánů a konkrétních kroků. Odborníci se jednohlasně shodují: dosažení klimatických cílů není reálné bez skutečně fungující cirkulární ekonomiky.

 

Změny v externím kontextu

Je proto nutné vycházet z faktu, že se významně mění kontext s ohledem na vývoj politiky, změny správního práva, nová fiskální opatření, aktuální požadavky společnosti, stav technického pokroku vč. digitalizace apod.

Tyto změny probíhají velmi dynamicky, v některých případech se dokonce dá říct, že raketově. Ochrana životního prostředí, strategie přizpůsobení se klimatickým změnám a cirkulární ekonomika jsou hlavními pohony pro budoucí inovace a ekonomické modely, díky kterým organizace zaznamená úspěchy. Na poli mezinárodních norem jsou vyvíjeny nové koncepty i ISO-příručky a definovány nové požadavky standardů. Také finanční hospodářství stojí, s ohledem na nařízení o uspořádání EU, před velkou změnou a znatelně ovlivní financování projektů.

Komu se opravdu podaří zahrnutou trvalou udržitelnost do procesů organizace, nastavit proces dekarbonizace a vytvoření skutečné cirkulární ekonomiky – ne pouze okrajově a trochu! – ten má jistotu budoucího úspěchu.

Kdo zaváhá, musí umět čarovat!

 

Klíč k úspěchu

Klíčovými kompetencemi jsou a budou know-how v systému řízení životního prostředí, v energetickém managementu vč. bilancování uhlíkové stopy a v oblasti společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility) stejně jako v cirkulární ekonomice. Tato odbornost bude v budoucnosti stejně důležitým klíčem k úspěchu jako klasické manažerské dovednosti. 

Manažerské nástroje ISO 14001, EMAS, ISO 50001, SR 10 či eccos²² jsou pro vrcholový management stále důležitější. Osvědčený cyklus Plan-Do-Check-Act (PDCA) podporuje vrcholový management při nastavování hospodářských i společenských změn v krátko-, středně- i dlouhodobém horizontu.

Závazek trvalého zlepšování a také externí audity napomáhají dosažení cílů 2030, 2040 a 2050. Samotné ISO 14001 chápe pod pojmem trvalého zlepšování také inovace, průlomové technologie a nové hospodářské modely.

Možnosti organizací jsou rozsáhlé: zvýšení materiálové a energetické efektivity, snížení nákladů, omezení používání rizikových látek, inovace produktů a služeb či nové hospodářské modely. Rozvoj certifikace systému energetického managementu v MSP (vzdělávání, poradenství, certifikace) či podpora při zavádění elektromobility jsou jen dva příklady z mnoha, které mohou nastartovat či urychlit procesy změny.

 

Investujte do vzdělání

Rozvoj dovedností napomůže rychlejšímu startu a směřování k budoucím strategiím. Quality Austria nabízí nejen uznávané kurzy z oblasti systému řízení životního prostředí, energetického managementu či manažera společenské odpovědnosti (CSR), ale také speciálně vyvinuté semináře k otázkám cirkulární ekonomiky & Cradle To Cradle, uhlíkové stopy nebo elektromobility. Quality Austria je ten správný partner pro úspěch budoucnosti.

Zajímá vás otázka certifikace systému řízení dle ISO 14001, EMAS, ISO 50001, SR 10 nebo eccos²²? Napište nám nebo využijte poptávkový formulář pro získání nabídky na míru.