Jak vám pomáhá systém řízení dosahovat cílů

thumb

Ví každý ve vašem týmu, jak má co probíhat, kde se co nachází a jak reagovat? Systém řízení se stará o pořádek a trvalé zlepšování.

Nezačínáte u nuly

Bez ohledu na to, co si myslíte, vaše společnost už nějaký systém řízení má. Kdyby jej totiž neměla, nemohla by fungovat.

Například: Obdržíte poptávku, určíte termín pro její splnění a ve stanoveném čase ji splníte. Vaši zákazníci jsou spokojení a vy také. Ale protože ze štěstí účty nezaplatíte, vystavíte následně také fakturu. Vidíte, tohle už je přeci nějaký fungující systém ve vaší společnosti. A sice proces od poptávky po fakturaci.

Je to jednodušší, než si myslíte

Systém řízení je vzorec nebo návod, jak by co mělo probíhat. Obsahuje základní vodítka a časově definované procesy. Podporuje vás a můžete dosahovat definovaných cílů, při čemž mohou být nápomocné různé nástroje. Podstatný ale vždy je:

  • - obchodní model a plán procesů (PLAN)
  • - jejich realizace (DO)
  • - poté zkontrolovat, zda všechno fungovalo (CHECK) a
  • - vylepšit je či navrhnout nové směřovaní (ACT), pokud nebyl dosažen kýžený výsledek.

Jestli u vás vše již takto probíhá – gratulujeme! Sami již intuitivně používáte PDCA cyklus. Ten se opakuje a opakuje dokola, díky čemuž máte možnost se dále učit a trvale zlepšovat nastavené procesy.

Každý detail pomáhá vašemu týmu

Požadavky a potřeby vašich zákazníků stojí v centru zájmu. Čím konkrétněji jsou vaše procesy definované, tím větší jistota panuje v každodenním fungování celého týmu – a to působí také na výsledky vaší společnosti. Tato přehlednost usnadňuje všem zúčastněním práci a podporuje samostatnost spolupracovníků.

Pozitivní vedlejší účinek: tak dobře již nikdy vaši společnost nepoznáte!

  • - Zaměříte se na podstatné věci,
  • - odhalíte skryté příležitosti,
  • - identifikujete rizika a
  • - stanovíte příležitosti a silné stránky a kde naopak je potřeba trochu přidat.

Rozhodnete-li se pro nastavení systému řízení, docela možná podle ISO 90001, nabízejí certifikační systémy i možnost nastavení pomocí vlastních zdrojů. ISO 9001 je ve své podstatě založeno na znalostech, které vás při nastavování a zavádění systémů řízení budou intuitivně vést a podporovat.

Nesčetné metody a přístupy čekají na to, až je objevíte a aplikujete. Pomůže vám kompetentní a zkušený tým auditorů se znalostmi z praxe, který vám představí, jak může být audit užitečný a přinést přidané hodnoty.

Cesta k certifikaci začíná informační a rozhodovací fází. V té je kladen důraz také na obchodní cíle společnosti a jsou nastaveny důležité podmínky pro certifikaci (zdroje, náklady, termíny, …).

V následujících koncepčních fázích jsou stanoveny jednotlivé stěžejní body, docela možná také podnikatelské koncepce a politika či vypracování specifických procesních modelů vzhledem k podnikání.

V následující přechodné fázi jsou procesy analyzovány a optimalizovány. Krok za krokem je systém řízení implementován a trvale zlepšován.

V provozní fázi je kladen důraz na postupy a účinnost celého systému v praxi. V průběhu auditu je auditorem kontrolováno a zdokumentováno splnění všech požadavků standardu řízení.

Po úspěšném absolvování certifikačního procesu obdržíte certifikát, který dokládá, že jste splnili všechny podmínky stanovené mezinárodním standardem.

Trvalé zlepšování

Jakmile je systém řízení jednou zaveden začíná fáze dalšího rozvoje a zlepšování: strategické cíle jsou určeny a dále komunikovány s ohledem na trvalé zlepšování.

Pro udržení certifikátu je potřeba každoročně realizovat dozorový audit, v jehož průběhu je prověřena účinnost a rozvoj systému.

Tři roky po prvotní certifikaci následuje recertifikační audit související s novým vydáním daného certifikátu.

Pro jednotlivé standardy se podívejte na dané kategorie. Pro vypracování nabídky nám napište.