IATF 16949 (automobilový průmysl)

IATF 16949:2016 je celosvětově používaný standard pro automobilový průmysl. Tento standard značně přispěl k harmonizaci požadavků kladených na manažerské systémy v automobilovém průmyslu. IATF 16949 je globálně uznávaný všemi výrobci automobilů a je vyžadován v rámci dodavatelských i subdodavatelských řetězců.

V rámci certifikace podle IATF 16949 splní společnost automaticky požadavky kladené ISO 9001. Pomocí IATF prokazuje také splnění základních očekávaní výrobců automobilů a dodavatelů v rámci oboru.

Jedná se o první vydání tohoto standardu, protože IATF 16949:2016 je nástupnickou normou ISO/TS 16949:2009. Tento standard stanovil základy managementu řízení v automobilovém průmyslu a relevantních společnostech poskytujících v něm služby. IATF reflektuje požadavky klientů a norem ISO 9001:2015 a 9000:2015.

Certifikace podle IATF 16949 může být uskutečněna pouze certifikačním orgánem uznaným a akreditovaným IATF (International Automotive Task Force) a speciálně kvalifikovanými auditory. IATF 16949 je hormonizovaným standardem, který zahrnuje požadavky kladené na management kvality celosvětově významných výrobců automobilů. Certifikace podle IATF garantuje další strategický rozvoj managementu kvality založeného ISO 9001 a to díky integraci dalších požadavků pro automobilový průmysl, které jsou zahrnuty do managementu a struktury řízení.

Jako předpoklad k přijetí mezi dodavatele automobilového průmyslu dnes mnozí výrobci automobilů povinně požadují certifikaci podle IATF 16949:2016. Tento požadavek obsahuje také doklad o tom, že všichni dodavatelé zapojení v dodavatelském řetězci jsou certifikováni minimálně podle ISO 9001:2015 a dále ve svých procesech postupují ve shodě se standardem IATF 16949:2016.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- používání základních řídících nástrojů v automobilovém průmyslu

- další rozvoj a zlepšení procesů

- zajištění fungování procesů v rámci výrobního procesu (procesní způsobilost, bezpečnost produktů, management záruk, dodavatelský management)

- snížení ztrát a odpadu v dodavatelském řetězci

- optimalizace hodnotového řetězce (efektivita procesů)

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- automobilový průmysl a jeho dodavatelé

- celkový dodavatelský řetězec v rámci automobilového průmyslu; vztahuje se na oboje – přímé i nepřímé dodavatele součástek, které jsou instalované ve vozech

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Požadavky normy IATF 16949:2016 jsou dodatečně definované k odpovídajícím článkům ISO 9001:2015. Příklady nových požadavků normy ISO 16949 zahrnují:

- požadavky bezpečnosti relevantních součástí a procesů

- zvýšené nezbytné předpoklady na dohledatelnost původu produktů

- požadavky na produkty se zabudovaným softwarem

- záruka řízení v souvislosti s „NTF“ (no trouble found – nenalezené žádné problémy)

- jasný management subdodavatelů a dodavatelů s konkrétněji stanovenými podmínkami

- doplnění požadavků kladených na odpovědnost společnosti

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Quality Austria je akreditována IATF od 01/2001 a je prvním rakouským certifikačním orgánem akreditovaným IATF podle IATF 16949 (původně ISO/TS 16949).

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

VDA 6.1, VDA 6.2, VDA 6.4 a ISO 9001

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.