ISO 9001

Lídr v poskytování

qualityaustria je lídrem v oblasti kvality managementu, integrovaných systémů řízení a Business Excellence. qualityaustria  poskytuje služby regionálním podnikům i velkým korporacím.

Osobní přístup

Naši auditoři mají dlouhodobé praktické zkušenosti a díky tomu dokážeme spojit osobní kontakt a služby profesionální kvality. Zakládáme si na osobním přístupu vůči naším zákazníkům.

Celosvětová síť

Působíme celosvětově. Díky naší mezinárodní síti můžeme poskytnout osobní přístup ve více než 30 zemích světa, kde lokálně působí naši auditoři.

Univerzální poskytovatel

Všechno od jednoho kurzu: nenašli jste partnera jenom pro ISO 9001, ale také pro veškeré důležité modely řízení pro oblast životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další specifické oblasti.

Komplexní služby

Poskytujeme souhrnné balíčky služeb: doprovodíme vás na cestě k optimálnímu řešení pro váš systém řízení pomocí auditů, vzdělávání a hodnocení Business Excellence.

Spoluautor

Podílíme se na tvorbě standardů: jsme součástí mezinárodních technických asociací a spolupracujeme na tvorbě nových systémů řízení. Proto máme komplexní znalost standardů, která nám umožňuje vykládat standardy jasně a přesně.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

ISO 9001 je standard managementu kvality, který je celosvětově uznávaný a univerzálně použitelný pro společnosti všech velikostí ve všech oblastech. Podpoří vás při zaměřování se na požadavky zákazníků, nastavení efektivní procesů, implementaci potřebných změn a jejich provedení.

Kromě toho je ISO 9001 založeno na procesním principu, což mu umožňuje být ideální integrační platformou pro úspěšné řízení požadavků kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, společenské odpovědnosti (CSR), rizik a dalších pro vás relevantních oborových standardů.

Pro zavedení managementu kvality a odborných standardů podle ISO 9001 hovoří mnoho důvodů :

- prokazatelná kontrola managementu kvality podle mezinárodního standardu a tím zajištění procesů ve společnosti

- skutečná příležitosti pro zvýšení orientace na zákazníka a jeho spokojenosti

- snížení množství stížností, úspora nákladů, zvýšení efektivity a právní jistoty

- trvalé zaměření na procesy a jejich zlepšování, díky tomu dosažení snížení množství procesů a skrytých nákladů

- podpora firemního rozvoje, interní komunikace, motivace a odpovědnosti zaměstnanců

- úspěšná certifikace vede v mnoha oborech k možnosti zalistování do seznamu dodavatelů a zlepšení image společnosti

- dobrý základ pro společnosti, které čelí dalším požadavkům daného oboru nebo jiným (životní prostředí nebo BOZP)

- zvýšení hodnoty společnosti

- dobrý základ pro společnosti usilující o Business Excellence

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

ISO 9001 je obecný standard pro společnosti všech velikostí – od malých firem po globální korporace. ISO 9001 je vhodný pro všechny podnikatelské obory.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Management kvality podle ISO 9001 dává garanci, že společnost je schopna dostát požadavkům zákazníků, právním a dalším legislativním požadavkům kladeným na její produkty a služby. Tento systém také zajišťuje, že společnost trvale pracuje na zlepšování spokojenosti zákazníků. Aby toto bylo garantováno, je samotný procesní přístup zakotven ve standardu. Tento proces umožňuje společnostem konzistentní soustředění na procesy, jejich další rozvoj pomocí modelu Plan-Do-Check-Act (PDCA model) a konstantní pohled na rizika a příležitosti.

Procesní přístup přináší následující výhody pro společnosti:

- porozumění požadavkům, rizikům, vzájemným vztahům a interakcím

- optimalizaci procesů

- dosažení efektivních procesů a relevantních výsledků

- kontinuální zlepšování procesů pro dosažení strategických cílů společnosti

PDCA cyklus v managementu kvality

Krátký přehled požadavků

Leadership

Top management má vytvářet základní podmínky pro implementaci systému managementu kvality a být vzorem.

Plánování

V procesu plánování mají být nastaveny cíle s ohledem na rizika a příležitosti.

Operace

Zaměření na procesy je významným prvkem systému managementu kvality, který sahá od zákaznických očekávání přes nastavení a rozvoj až po jejich doručení.

Zhodnocení výkonu

V rámci zhodnocování výkonu je vyžadováno zaměření se na výsledky.

Zlepšování

V dynamickém a komplexním podnikatelském prostředí je podstatným prvkem pro rozvoj systematický přístup.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

  1. Porozumění

Pochopte požadavky a vyhodnoťte výhody pro vaší společnost:

Naše nabídka:

- informativní setkání s experty

- in-house kurzy „Úvod do ISO 9001“

- vzdělávání managerů kvality

- on-line publikace a knihy

- technická fóra

  1. Příprava

Připravte celý váš tým pro zajištění dalšího rozvoje podle systému řízení v souladu s požadavky ISO 9001:2015.

Naše nabídka:

- in-house vzdělávání „Úvod do ISO 9001:2015“

- vzdělávaní představitelů pro kvalitu, managerů kvality a auditorů

- krátký audit pro zjištění stavu procesu implementace

  1. Plánování a implemetace

Naplánujte certifikační audit s námi.

Naše nabídka:

- plánování auditu na základě informací uvedených v žádosti o certifikaci

- provedení certifikačního auditu ve dvou fázích:

Stage 1 je povinou částí certifikačního procesu a slouží k identifikaci připravenosti pro certifikaci.

Ve Stage 2 bude přezkoumán systém řízení pro zajištění shody všech požadavků uvedených ve standardu a příležitosti ke zlepšení jsou identifikovány na základě vašich cílů.

- vydání Quality Austria certifikátu a na žádost certifikátu IQNet

  1. Skutečné zaměření na zákazníka v každodenním businessu

Využijte vaši úspěšnou certifikaci a systém, který byl vyvinut pro zvýšení efektivity. Zaměřte se ještě více na vaše zákazníky a učiňte vaše procesy efektivnější.

naše nabídka:

- provádění povinných každoročních dozorových auditů v prvním roce po certifikaci a následně recertifikačního auditu ve třetím roce

- realizace fokus auditů a auditů s inovativními požadavky

- kurzy a semináře zaměřené na speciální témata

- refreshing kurzy, které vám pomáhají mít aktuální informace

- in-house kurzy na míru

- publikace a technická fóra

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.