ISO 22301

Díky systematickému přístupu k řízení, Business Continuity Management pomáhá zamezit ničivým nehodám, tj. narušení schopnosti organizace dodávat. Když se objeví tento nejhorší scénář, nakonec je to právě BCM, který pomáhá zmírnit dopady nehody a umožní organizaci rychle a systematicky opět získat potřebnou schopnost pro pokračování dodávek produktů i služeb podle ujednaných podmínek. Organizace s certifikovaným systémem řízení Business Continuity mají v případě potřeby schopnost rychle obnovit narušené procesy, a to daleko rychleji než organizace bez tohoto systému.

Naše vysoce propojená a globalizovaná ekonomika si žádá od dodavatelských řetězců větší a větší odpovědnost bez ohledu na nehody. Pouze jedna možná nehoda v celém řetězci může být hrozbou pro celou skupinu společností. BCM systematicky zajišťuje kritické podnikatelské procesy, jejich identifikaci a analýzu. Na základě analýzy a prioritizace jsou procesy následně upraveny, aby co nejvíce dokázaly zabránit vzniku nečekaných nehod s dostatečným předstihem a umožnily tak překonat nehody co nejrychleji.

ISO 22301 se zaměřuje na systematický rozvoj organizací s ohledem na zamezení ničivých událostí a pokud to není možné, na co nejrychlejší obnovení schopnosti dodávat. ISO 22301 je velmi dobře kombinovatelné s ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i novou ISO 45001, protože všechny standardy jsou založené na Annex SL.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Systém Business Continuity Managementu je zaměřen na to, aby organizace:

- chránila sebe před ničivými nehodami

- snížila pravděpodobnost jejich výskytu

- učinila přípravu na jejich možný výskyt

- dokázala na ně systematicky reagovat

- rychle obnovila svoji činnosti v případě jejich výskytu.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- všechny společnosti a organizace

- osoby odpovědné za výrobu a/nebo poskytování služeb

- manažeři kvality

- risk manažeři

- osoby odpovědné za nákup a zásobování

 

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Základní znaky standardu jsou tvořeny BIA (Business Impact Analysis) a propracováním a realizací plánů business continuity (nehoda, narušení, mimořádná událost, krize).

BIA může být chápán jako proces analýzy činnosti a jaké dopady by na ně měla případná nehoda. Základem je široká znalost propojení a souvislosti mezi procesy a přístup založený na rizicích v kontextu organizace.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Akreditovaná certifikace podle ISO 22301.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Qualityaustria nabízí nejen akreditované certifikace podle ISO 22301, ale také 4denní kurzy prakticky zaměřené na Manažerer Business Continuity ukončené osobním certifikátem (možné také jako in-house školení). BCM vzdělávání je založené na ISO 22301 a díky orientaci na praxi umožňuje absolventům vybudovat vlastní organizaci.

Cílené a systematické předcházení je tou nejlepší ochranou před škodami. Management rizik a bezpečnosti (Business Continuity Management) jsou systémy řízení, které si kladou cíl právě předcházení rizikům a prevenci. Východiskem vzdělávací řady je integrované řízení klasických systémů řízení podle ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 atd. a klade si za cíl umístění operativních metod a nástrojů do středu zájmu. Vzdělávací řada je založená na ISO 22301 a jeho kombinaci s dalšími systémy řízení jako například systém kvality, životního prostředí, bezpečnosti atd.

Pověřenec pro Business Continuity: 2 dny

Manažer Business Continuity: 2 dny

Zkouška Manažer pro Business Continuity: 1 den

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.