ISO 22301

Systém managementu kontinuity podnikání pomáhá díky systematickému přístupu zamezit ničivým nehodám, tj. narušení schopnosti organizace dodávat služby či produkty. V případě tohoto nejhoršího scénáře, tedy neschopnosti organizace dodávat, je to právě BCM, který zmírňuje negativní dopady a umožní organizaci obnovit schopnost pro pokračování dodávek produktů i služeb podle ujednaných podmínek. Organizace s certifikovaným systémem managementu kontinuity podnikání dokáží, v porovnání s organizacemi bez zavedeného BCM, rychleji obnovit narušené procesy.

Současná vysoce propojená a globalizovaná ekonomika si žádá od dodavatelských řetězců větší odpovědnost bez ohledu na případné incidenty. Pouhá jedna nehoda v celém řetězci může představovat hrozbu pro celou skupinu propojených organizací. BCM systematicky identifikuje, analyzuje a zajišťuje kritické podnikatelské procesy. Na základě analýzy a prioritizace procesů dochází následně k jejich úpravě, aby dokázaly co nejlépe a s dostatečným předstihem zabránit vzniku nečekaných nehod.

ISO 22301 se zaměřuje na systematický rozvoj organizací s ohledem na omezení ničivých událostí. Pokud není úplné zamezení incidentů možné, tak na co nejrychlejším obnovení schopnosti organizace dodávat produkty či služby. ISO 22301 je velmi dobře kombinovatelné s ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001, jež jsou všechny založené na High Level Structure dle Annex SL.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Business Continuity Management Systems je zaměřen na to, aby organizace:

• chránila sama sebe před ničivými nehodami,

• snížila pravděpodobnost výskytu incidentů,

• učinila přípravu na možný vznik nehod,

• dokázala na incidenty systematicky reagovat,

• rychle obnovila svoje činnosti v případě nečekaných událostí a nehod.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

• všechny společnosti a organizace

• osoby odpovědné za výrobu a/nebo poskytování služeb

• manažeři kvality

• risk manažeři

• osoby odpovědné za nákup a zásobování

 

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Základní znaky standardu ISO 22301 jsou tvořeny BIA (Business Impact Analysis) spolu s propracováním a realizací plánů kontinuity podnikání (nehoda, narušení, mimořádná událost, krize).

BIA může být chápána jako hodnocení činnosti spolu s tím, jaké dopady by na činnosti organizace měla případná nehoda. Základem je široká znalost souvislostí a propojení jednotlivých procesů a přístup založený na hodnocení rizik pro danou organizaci.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Akreditovaná certifikace podle ISO 22301.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (dříve OHSAS 18001), ISO 55001, ISO 41001, ISO 39001, ISO 31000

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.