ISO 22000 a FSSC

Chyby v dodávkách potravin a jejich neblahé dopady na bezpečnost potravin mohou vést k životu ohrožujícím nemocem. Kromě toho, ztráty způsobené zkaženými potravinami a špatným skladováním dosahují nepředstavitelných rozměrů. Proto standardy ISO a EN ISO 22000 „Standard pro management bezpečnosti potravin“ specifikují požadavky na systém managementu bezpečnosti potravin (FSMS – Food Safety Management Systems), které musí být splněny, aby bylo docíleno konzistentního poskytování bezpečných koncových produktů zákazníkům a zvýšení zákaznické spokojenosti.

ISO 22000 je celosvětově harmonizovaným standardem pro všechny společnosti aktivní v potravinářském řetězci. ISO 22000 může být internacionálně aplikován na všechny společnosti v potravinářském řetězci, včetně výrobců krmiv a zemědělství. ISO 22000 kombinuje uznávané klíčové prvky bezpečnosti potravin, mezi které patří interaktivní komunikace, systém řízení, nastavení procesu, provádění kontrol a principy HACCP, s tzv. „programem nezbytných předpokladů“ (PRPs = prerequisite programmes).

Komunikace v rámci potravinářského řetězce je podstatná proto, aby bylo zajištěno rozpoznání všech relevantních nebezpečí pro potraviny a aby mohla být zajištěna kontrola na každém kroku v potravinářských řetězcích. Určení zaměstnanci mají mít jasně stanovené zodpovědnosti a pravomoci pro externí komunikaci informací týkajících se bezpečnosti potravin.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- zlepšení bezpečnosti potravin

- zlepšení produktové kvality

- zvýšení zákaznické bezpečnosti a důvěry

- zvýšení efektivity nákladů v rámci potravinářského řetězce

- interaktivní komunikace

- systémové řízení a procesní kontrola

- vytvoření užitečného nástroje pro zajištění souladu s právními a zákaznickými požadavky

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- organizace napříč potravinářským řetězcem (zemědělci, výrobci krmiv a potravin, výrobci přísad a pomocných materiálů, subdodavatelé, maloobchodníci, cateringové společnosti, obchodníci, poskytovatelé služeb, logistické firmy a výrobci potravinových obalů)

- společnosti mimo EU, které neprokázaly soulad s evropskými standardy

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

ISO 2200 je hlavně určeno pro společnosti usilující o systém řízení pro oblast bezpečnosti potravin, který je dobře cílen, průkaznější a integrovanější než běžné systémy stanovené právem. ISO 22000 požaduje po organizaci soulad se všemi aplikovatelnými a právními požadavky souvisejícími s bezpečností potravin a jejím systémem řízení.

Existují dva typy preventivních/předpokládaných programů. První je program nutných předpokladů (PRP = prerequisite programm) tvořící základ požadavků a potřebných činností pro zajištění hygienického prostředí v potravinářském řetězci. Tento program není určen pro kontrolu některých identifikovaných rizik a nebezpečí, nýbrž pro zajištění hygienické produkce. Program zahrnuje hygienu zaměstnanců, úklid, desinfekce a kontrolu drobných škůdců. Druhý výrobní preventivní program (operational PRP (OPRP)) slouží adekvátně ke kontrole identifikovaných rizik a nebezpečí, ale nemůže být využit pro kritická místa kontroly (critical control points (CCP’s)). HACCP Plan s kritickými místy kontroly slouží jako třetí opatření pro kontrolu identifikovaných rizik a nebezpečí. Kontrola rizik a nebezpečí je garantována kombinací programu nutných předpokladů, operativního programu a HACCP plánu.

ISO 2200 bere v potaz principy kodexu „Codex Alimentarius“. Annex C normy ISO 22000 dává Codexu odkazy pro provedení příkladů kontrolních opatření, včetně programu nutných předpokladů a průvodce pro jejich výběr a užití. Systém řízení bezpečnosti potravin může být velmi jednoduše integrován do systému managementu podle ISO 9001. ISO 22000 získává díky změně ISO/TS 22002-1, respektive ISO/TS 22002-4 („Program nutných předpokladů pro bezpečnost potravin“ pro výrobce, resp. producenty potravinových obalů) uznání standardu. Rozvinutou certifikací procesů je FSSC 22000.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

ISO 9001, CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4 – 2003), IFS Food, BRC Food, IFS Logistic, EN ISO 22005, ISO/TS 22003, ISO/TS 22004, ISO/TS 22002-1/-4 Prerequisite Programmeson Food Safety – Food Manufacturing/Food Packaging Manufacturing, FSSC, BRC/IOP for packaging, IFS HPC (Household and Personal Care).

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.