ISO 10002

Mezinárodní standard ISO 10002 podporuje společnosti v nastavení procesu vyřizování stížností v souvislosti s jejich produkty a poskytovanými službami. Tento standard je zaměřen na budování jistoty a zvyšování zákaznické retence pomocí správného nastavení pro vyřizování stížností a rozvoj s podporou lesson learned.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Soulad s požadavky „Směrnice pro vyřizování stížností ve společnostech“, které jsou definovány v ISO 10002, je založen na principu otevřeného a transparentního přístupu řešení stížností.

Používání směrnice dává společnostem podporu v:

- Adresování problémů a schopnost jejich efektivního, konzistentního a systematického řešení spolu s poskytnutím satisfakce, která pomáhá k řešení problému.

- Identifikování tendencí, takže mohou být eliminovány kořeny stížností a obchodní operace v rámci společnosti mohou být zlepšeny.

- Objasnění stížností se zaměřením na zákazníka a zapracování na chybách a neshodách.

- Zajištění dalšího kontinuálního rozvoje managementu reklamací.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Standard je rozdělen do několika tematických okruhů:

1. Směrnice pro management stížností

2. Organizační předpoklady a struktura

3. Plánování a nastavení efektivního managementu stížností

4. Implementace

5. Vyhodnocení a zlepšení

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.