Interní/externí auditor procesů v automobilovém průmyslu podle VDA 6.3

Účastníkům budou na praktických příkladech zprostředkovány základy procesních auditů v rámci celého dodavatelského řetězce - tj. od přezkoumání smlouvy přes proces návrhu a vývoje produktu až po analýzu potenciálů možných dodavatelů a přechodu do hlavního procesu. To zahrnuje i správné používání katalogu otázek VDA 6.3 s novým systémem hodnocení. 

Základní znalosti systémů managementu kvality

Profesní zkušenosti v oblasti automobilového průmyslu

Zaměstnanci ze všech oblastí, kteří provádějí interní a externí procesní audity, resp. jsou odpovědní za jejich provádění (manažeři kvality, projektoví manažeři, nákupčí, osoby odpovědné za procesy). 

Úvod do nové normy VDA 6.3

Požadavky na procesní auditory

Proces auditu (od plánu auditu až po následná opatření)

Analýzu potenciálů (výběr a hodnocení možných dodavatelů)

Hodnocení podle VDA 6.3

Aplikování katalogu otázek pro projektový management, management dodavatelů, sériovou výrobu a služby

Práce ve skupinách a diskuze nad výsledky

Účastníci kurzu obdrží studijní materiály, včetně standardu Audit procesu VDA 6.3. 

Školení

Délka
3 dny, 09.00 - 17.00 hod.

Účastnické poplatky (bez DPH)
14.390 Kč

Zpět na automobilový průmysl

Termíny

v současné době nemáme vypsané žádné termíny otevřených kurzů.

In-house forma: dle dohody