Integrované systémy řízení

»Detail

Integrace rozdílných požadavků v systému řízení

Společnosti se stále více soustřeďují na dosažení integrovaného systému řízení. Integrace přináší hodně benefitů: jasné a dobře koordinované odpovědnosti a rozdělení úkolů, lepší přehled celého systému ve společnosti a díky tomu také optimalizaci nákladů. Otázka není, zda je integrace tou správnou cestou – zde panuje shoda – je spíše otázkou, jak správně nastavit optimální a integrovanou strukturu systému a jeho dílčích částí k zajištění trvalého zlepšování směřujícího k business excellence.

Integrované audity

Normy a standardy, legislativa a vyhlášky nabízejí obrovské možnosti a nespočet modelů pro oblast kvality, životního prostředí, bezpečnosti, řízení rizik a dalších oblastí. Například podle rámce ISO 9001 společnosti rozvinuly systém životního prostředí dle ISO 14001 a/nebo EMAS, BOZP podle OHSAS 18001, SCC, SCP nebo jsou právě v procesu jejich implementace. Dále došlo k vytvoření specifických standardů pro jednotlivá odvětví podle zvláštních požadavků cílových skupin.

Integrované audity jsou prostředkem pro certifikaci integrovaného systému řízení. Nejde pouze o snížení úsilí díky kombinaci modelů, ale o širší pohled na celou společnost, díky čemuž dochází k ještě užitečnějším doporučením pro další rozvoj.

Většina auditorů Quality Austria má kvalifikaci pro vícero standardů nebo modelů, buď jako hodnotitelé nebo auditoři, a proto dokáží kompetentně zajistit integrovaný systém řízení při každém auditu.

Integrace rozdílných požadavků

Společnosti se více a více soustřeďují na dosažení integrovaného systému řízení. Integrace přináší ...

»Detail

Integrované kurzy

Celý systém integrovaného řízení je prezentován a školen v rámci kurzů Quality Austria. Zde je představeno, jak nastavit optimální integraci spolu s efektivní implementací dílčích systémů. Základem vzdělávacího konceptu Quality Austria jsou integrované přístupy, které jsou zakomponovány v jednotlivých školeních, například jde o dokumentaci, nastavení procesů a procesní nástroje. Tato témata jsou shrnuta a představena v mnoha našich kurzech:

  • Integrovaný systém řízení – požadavky
  • Integrovaný systém řízení – metody a nástroje
  • Integrované systémy řízení – strategie a rozvoj společnosti

 

Započtení

Bonusem v případě struktury vzdělávání založené na modulech, zavedené v roce 2006, je to že, základní obsah může být uznán v rámci vzdělávacího modelu jiných oblastí – kvalita, životní prostředí a BOZP. Je potřeba absolvovat pouze dvě specifická školení pro získání specifického certifikátu v návaznosti na tyto základní integrované kurzy. Což v praxi znamená, že již během samotného školení profitujete z principu integrace ve smyslu uznání části školení.

 

Benefity pro společnosti

Účastníci získají benefit z tohoto modelu, protože se naučí, jak spojit rozdílné systémy řízení a úspěšně zavést jejich integrovanou podobu ve společnosti. V kurzu se seznámí a naučí pracovat se základními prvky systému a jak s nimi nakládat pro specifické účely, cíle a požadavky. Toto zabraňuje vytváření solitérních řešení a systém řízení je nastaven tak, aby optimálně podporoval rozvoj společnosti.

 

Integrované certifikáty

Pokud jsou úspěšně dokončeny všechny tři oblasti: management kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, obdrží účastníci zdarma certifikát „Manager Integrovaných Systémů“ nebo „Auditor Integrovaných Systémů“. Tento proces je také spojen s certifikátem „EOQ Manažer Integrovaných QEHS Systémů“ vydaným Evropskou společností pro kvalitu.

 

Integrované kurzy

Celý systém integrovaného řízení je prezentován a školen v rámci kurzů Quality Austria ...

Certifikace, posouzení a hodnocení systému

Integrované audity

Školení a personální certifikace

Kurzy

Online kurz Integrované systémy řízení - Metody a nástroje

Integrovaný systém řízení

Auditor systémů řízení

Lead Auditor IMS

Management procesů

Semináře

Auditování v praxi

Interní audity

Dodavatelské audity

Refreshing

Refreshing management procesů

Refreshing integrovaný systém řízení

In-house vzdělávání

Qualityaustria nabízí všechny série kurzů, jednotlivá školení, semináře a obnovovací kurzy (refreshing) také jako in-house variantu.