Integrované audity

Pro ještě lepší zajištění a udržení trendů v rámci integrovaného managementu řízení nepodporuje Quality Austria jenom víceoborový rozvoj kompetencí vlastních auditorů, ale také tomu uzpůsobuje proces auditu. Integrální přístup pomáhá zajistit konzistentní a komplexní pohled pro co nejlepší využití této synergie. Většina auditorů Quality Austria má kvalifikace pro vícero standardů nebo modelů buď jako hodnotitelé nebo auditoři, a proto dokáží kompetentně zajistit integrovaný systém řízení při každém auditu.

Normy a standardy, legislativa a vyhlášky nabízejí obrovské možnosti a nespočet různých modelů pro oblast kvality, životního prostředí, bezpečnosti, rizik a dalších. Například podle rámce ISO 9001 společnosti rozvinuly systém životního prostředí dle ISO 14001 a/nebo EMAS, BOZP podle OHSAS 18001, SCC, SCP nebo jsou právě v procesu jejich implementace. Dále došlo k vytvoření specifických standardů pro jednotlivá odvětví podle zvláštních požadavků.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.