Hodnocení zpráv o udržitelnosti podle GRI

Organizace se stále více zajímají nejen o jejich ekonomické úspěchy, které jsou jasně prezentovány v jejich hospodářských zprávách, ale také o soft fakta.

- Jemná fakta reflektovaná v environmentálních reportech poskytují informace týkající se chování organizace v oblasti životního prostředí a mohou být publikovány spolu s hospodářskými daty nebo samostatně.

- Jemná fakta obsažená v Reportu o trvalé udržitelnosti poskytují informace týkající se společenského chování organizace a mají úzkou souvislost s pracovním prostředím jako je vztah k dodavatelům, zákazníkům a zaměstnancům a dále také jaké je chování s ohledem na lidská práva a práva menšin. Tato informace je kombinována s prezentací environmentálního chování a hospodářských výsledků.

Mnoho ekologických a společenských výsledků organizace jsou často řešeny na poli top managementu a nejsou obecné známé veřejnosti.

Zprávy o životním prostředí a společenské odpovědnosti dávají organizaci možnost přesvědčivě prezentovat své výsledky.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- spolehlivá a doložitelná komunikace společensky odpovědného chování společnosti

- motivace zaměstnanců

- zlepšení vnímání značky ve společnosti

- vylepšení trvalé udržitelnosti procesů v organizaci

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

V podstatě každá organizace ve společnosti, správní orgány nebo neziskové organizace mohou napsat Zprávu o trvalé udržitelnosti a nechat si jí potvrdit, bez ohledu na velikost organizace, obor činnosti atd.

Existence managementu řízení podle ISO 9001 a/nebo ISO 14001 či podle Směrnice EMAS je výhodou.

Environmentální prohlášení podle Směrnice EMAS, hospodářské zprávy nebo rozvahy znalostí mohou být integrovány do Zprávy o trvale udržitelném rozvoji.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Nejsou definované žádné normativní požadavky na obsah zpráv, proto doporučujeme použít jako základ mezinárodně uznávaná pravidla „Pravidla zpráv o trvalé udržitelnosti“ vydávaná Gloval Reporting Iniciativou v aktuálním platném znění G3, G3.1, G4.

Kroky směrem k potvrzení zprávy

Rozsah služeb poskytovaných Quality Austria zahrnuje:

- provedení úvodních jednání

- přezkoumání návrhu zprávy

- kontrola proveditelnosti a důvěryhodnosti na místě

- vydání Test Certifikátu, který bude vytisknut ve zprávě

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

ISO 9001, EMAS, ISO 14001, SA 8000, OHSAS 18001, ISO 26000, ONR 192500, SR 10

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.