Hodnocení stavu podle ISO 9001:2015

Revidovaný standard ISO 9001:2015 reaguje na změněné podmínky obchodního prostředí, které je více dynamické a komplexní a stanovuje požadavky více přátelsky pro uživatele. Souběžné zavedení managementu řízení (integrovaný systém řízení) bylo usnadněno díky změněné struktuře standardu. Nyní je adaptovaná podle harmonizovaného modelu, který bude v budoucnosti používán u všech systémů řízení. Co se týče obsahu, revize podporuje přístup založený na managementu rizik, aby mohla společnost přiblížit systém řízení podmínkám, ve kterých funguje. To pomáhá k nastavení štíhlejšího systému a zvýšení efektivity.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Cíle a záměry zhodnocení stavu jsou následující:

  1. - společnost získá kvalifikovaný přehled stavu implementace nových požadavků

  2. - jasné stanovení bodů (existující delta rozdíly), co musí ještě být vypořádáno pro zajištění úspěšné certifikace

  3. - stav implementace je posouzen v souvislosti s vyspělostí managementu řízení a ukazuje silné stránky a příležitosti ke zlepšení

  4. - díky jasně stanovenému procentovému vyhodnocení stavu implementace můžou být identifikovány priority postupu

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Všechny společnosti již certifikované podle ISO 9001:2008 čelící novým požadavkům ISO 9001:2015.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Pro zajištění všech změn a zhodnocení stavu implementace je využita srovnávací tabulka požadavků. Audit je primárně realizován s reprezentantem pro management kvality. Stav implementace je posouzen a ohodnocen v rámci dialogu.

Toto zhodnocení se může týkat celého standardu nebo jen dílčích článků. Požadované ekonomické výdaje budou odsouhlaseny v závislosti na zaměření společnosti a složitosti struktury. Pro malé a střední podniky je délka trvání delta auditu cca jeden den.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.