Fokus Audit Reporting nefinančních indikátorů

Založeno na tématech určených právem. Prověření ve vaší společnosti bude založeno na následujících bodech:

- Jak jste vybrali pro vás nejvýznamnější informace a ukazatele?

- Jak jsou informace získávány a podepřeny pomocí různých faktů a hodnot?

- Byly do zprávy zahrnuty požadavky definované zainteresovanými stranami a výsledky analýzy kontentu?

- Udává informace reálný obraz o společnosti?

- Jaké bylo dosaženo ponaučení, jaké projekty a programy byly iniciovány na základě získaných informací a skutečností?

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Dobře cílené a zjednodušené otevření témat souvisejících s nefinančními indikátory. Díky podpoře a společnému pohledu s technickými experty Quality Austria dochází ke zjednodušení nejdůležitějších možných informací a relevantních údajů a ukazatelů.

Existující informace, které jsou již nashromážděné, mohou být rozpracovány a upraveny pomocí výměny informací s technickými experty qualityaustria.

V průběhu auditu na místě dojde k setkání technických expertů Quality Austria s vybranými zástupci společnosti, kterí se díky tomu více seznámí s nefinančními ukazateli, jejich souvislostmi a propojením s integrovaným systémem řízení a dalšími oblasti vedení organizace. Mnoho věcí se díky tomu stane transparentnějšími.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- písemné představení současného stavu spolu se souladem s požadavky souvisejícími s reportingem nefinančních indikátorů, které jsou definované s Aktu trvalé udržitelnosti a zlepšení diverzity;

- zlepšení porozumění a povědomí zástupců organizace o interakcích a spojitostmi mezi nefinančními indikátory a integrovaným systémem řízení ve společnosti;

- sloučení vědomostí o nefinančních tématech a jejich procením řízení

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Osoby odpovědné za interní reporting (controlling), osoby odpovědné za integrovaný systém řízení a představitelé managementu, osoby odpovědné za komunikaci, PR a marketing, top management a všechny zapojené osoby.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Agenda a priority Fokus auditu jsou spoluutvářeny organizací specificky podle jejích potřeb a budoucích očekávání:

- přehled nefinančních informací;

- představení informací, údajů, ukazatelů a dat získaných organizací;

- diskuze ohledně hodnocení jednotlivých témat;

- analýza kontextu a požadavků definovaných zainteresovanými stranami;

- právní požadavky;

- ověření informací daných pro proveditelnost, přijatelnost a periodicity;

- získané zkušenosti a možné projekty a programy;

- integrace do existujícího systému řízení.

Délka: cca 1 den

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.