Fokus audit pro právní jistotu v BOZP

Kompetentní auditor provede fokus audit formou workshopu se skupinou relevantních osob v rámci společnosti. Skupina účastníků by se měla skládat z cca 5 osob, kteří jsou vybráni společností.

Auditor vybírá otázky z checklistu a k tomu přirovnává odpovědi. Úroveň implementace je vyhodnocen celou skupinou. Na závěr auditu je na základě checklistu vytvořen přehled priorit. Díky tomu vznikne přehled stavu implementace právních požadavků spojených s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Propracovaný checklist je dán plně k dispozici zákazníkovi.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- jistota, jak vypadá stav souladu s nejdůležitějšími právními požadavky souvisejícími s ochranou při práci

- základ pro určení následných akcí napomáhajících zlepšit současnou situaci

- základ pro vytvoření trvale udržitelného managementu ochrany zdraví při práci

- zvýšení právní jistoty pro osoby zodpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci společnosti

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- stanovení aktuálního stavu s ohledem na soulad s relevantními právními požadavky

- nastavení priorit akčního plánu

- zvýšení povědomí o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Každá společnost, která chce zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a určit současný stav implementace právních požadavků.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Založen na relevantní právní úpravě bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pozornost je zaměřena na nejvýznamnější požadavky:

- identifikace rizik souvisejících s ustanoveními týkajícími se BOZP

- obecný právní základ

- kompetence, instrukce a informace

- pracovní vybavení

- výrobní materiál a látky

- výrobní prostory

- hodnocení pracoviště

- ochranné pracovní pomůcky

- osobní ochranné prostředky

- koordinace, předávání a zaznamenávání povinností

- povinnost kontroly a testování pracovních pomůcek

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.