FOKUS Audit marketing a obchod

Fokus audit je založen na procesním přístupu sledujícím pracovní postupy v oblasti marketingu a obchodu v praxi. Otázkou je zde systematická analýza procesů v marketingu a obchodu. Nezávislý expert zanalyzuje stav spolu s odkazy na základní procesní model, díky čemuž se ukáží silné stránky a konkrétní příležitosti pro další rozvoj. V rámci přípravy pro toto hodnocení budou do procesního modelu integrovány specifické otázky a charakteristika společnosti.

Výsledkem je podložené a zjistitelné hodnocení spolu s analýzou marketingových a obchodních procesů a s tím spojených podprocesů. Závěrečná zpráva z auditu je rozdělena do Executive Summary, ve kterém je uveden celkový stručný přehled a základních lesson learned z auditu – které jsou doplněny managery o konkrétní tipy.

Co se týče dokumentace z auditu, naším cílem je zajistit, aby tipy a doporučení byly zaměřeny na implementaci stejně, jako náš požadavek zjistitelnosti poměrů, které byly identifikovány.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Mnoho společností čelí tlaku na finance nebo se pohybují na trzích, které citlivě reagují na změny cen a kde dominuje predátorské prostředí. Právě tady je stále důležitější rozvíjet efektivní marketing a obchodní strukturu. V tomto rozvoji je podstatná hluboká sebereflexe. Je to přesně ta situace, kdy se perfektně hodí provést vyhodnocení stavu marketingu a obchodu, pro získání reálného obrazu těchto klíčových oblastí:   

            Vyvíjíme v rámci marketingu a obchodu správné a efektivní činnosti a děláme to správnou formou?

Chcete získat nezávislé zhodnocení vašich marketingových a obchodních procesů?

Chcete identifikovat bílá místa v obchodním procesu? Chcete vědět, zda je malý obchodní úspěch způsoben nastavením vašich procesů?

Přejete si mít jistotu, že neztratíte zákazníky a příležitosti?

Rádi vás podpoříme na vaší cestě marketingem a obchodem, abyste se zaměřili na opravdu relevantní věci. 

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- přizpůsobení otázek a přístupů specifickým znakům společnosti (zajištění dobře padnoucí struktury hodnocení)

- detailní zhodnocení marketingových a obchodních procesů, aby detailní kritéria pomohla analyzovat a vyhodnotit dovednosti, schopnosti a procesy      v rámci společnosti stejně jako dosažené výsledky

- rozvinutí silných stránek a relevantních příležitostí a akčních plánů procesů souvisejících s marketingem a obchodem

Určete budoucí příležitosti pro vaší společnost.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Společnosti, které si přejí zvýšit efektivitu prodejní struktury, ale pravděpodobně ještě neidentifikovaly body dostatečně přesně nebo chtějí jednoduše získat informace od nezávislého experta, který jim vyjasní záležitosti z jiné perspektivy.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- strategická práce

- plánování a kontrola

- marketing

- portfolio služeb, ceníky

- akvizice zákazníků, zákaznická péče

- akvizice objednávek

- management reklamací

- struktura a zaměstnanci

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.